Bu yılki tema: Kadın

Bugün, 'Dünya Nüfus Günü'... Birleşmiş Milletler (BM) tarafından her yıl 11 Temmuz'da kutlanan günde bu yıl işlenecek temalar:
Haber: İBRAHİM GÜNEL / Arşivi

İSTANBUL - Bugün, 'Dünya Nüfus Günü'... Birleşmiş Milletler (BM) tarafından her yıl 11 Temmuz'da kutlanan günde bu yıl işlenecek temalar: 'Kadının toplumlar içindeki yerinin güçlendirilmesi', 'Doğal kaynakların aşırı tüketiminin önüne geçilmesi sayesinde çevre tahribatının azaltılması' ve 'Kalkınmakta olan toplum ve bölgelerde sürdürülebilir kalkınma modellerinin uygulanması'.
Dünya Nüfus Günü ilk kez, dünya nüfusunun 5 milyara ulaştığı 1987'de kutlanmaya başlandı. BM 1988'de de, 11 Temmuz'u 'Dünya Nüfus Günü' olarak açıkladı. Amacı da nüfus ve kalkınmayla ilgili konuların hükümetlerin,
politika üretenlerin, sivil toplum örgütlerinin ve medyanın gündeminde tutmak ile nüfus artışı, sağlık, doğurganlık, anne ve bebek ölümleri, kadın hakları, gençlerin cinsel sağlığı ve hakları, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, AIDS gibi birçok konu hakkında toplumu bilgilendirmek.
Koruyucu sağlık hizmeti gerekli
BM Nüfus Fonu'nun (UNFPA) Türkiye Temsilciliği'nin açıklamasına göre, bu yılki ana hedefler çerçevesinde, 2001-2005 yıllarında Türkiye'de uygulanacak çeşitli projeler için beş milyon doların üzerinde kaynak sağlandı. Kadın Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı'yla ortaklaşa yürütülecek programla, kadın eşitliğinin ve temel sorunlarının gündemde tutulması için, sivil toplum örgütleri ve medyayla işbirliği yapılacak.
UNFPA Türkiye Temsilciliği'nden edinilen bilgiye göre, Türkiye nüfusunun 2025'te 88 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. UNFPA yetkilileri, Türkiye'de bebek ölüm oranlarının halen çok yüksek seviyede olduğunu belirterek, "Türk sağlık sistemi, genellikle tedaviye yönelik önlemlerden oluşuyor. Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin çok daha fazla geliştirilmesi gerekiyor" diye konuştu.
UNFPA yetkilileri, Türkiye nüfusunun üçte ikisinin kentlerde yaşadığına dikkat çekerek, "Dünya ortalamasına göre kentleşme hızı yılda 2.5'tir ve toplam nüfusun yüzde 45'i kentlerde yaşamaktadır. Nüfus hareketleri sağlık hizmetleri dahil tüm hizmetlerin aksamasına neden olmaktadır. Hızla gelişen kent varoşlarında sağlık altyapı ve personeli sıkıntısı yaşanmakta, nüfus azalan kırsal bölgelerde ise,
hizmet sunumu ve kalitesi alçalmaktadır" dedi.
Sivil toplum etkisiz
Türkiye'de kadın başına 2.6 çocuğun düştüğünü kaydeden UNFPA yetkilileri şunları söyledi: "Türkiye'de gebelikten etkin korunma yöntemleri hâlâ çok düşük seviyelerde. 'Geri çekme' hâlâ yaygın bir yöntem. İstenmeyen gebelikler ve yöntem başarısızlığında, yüzde 14.6 oranında isteyerek düşük yapmak kullanılıyor. Aile planlaması hizmetleri kamu sağlık kuruluşlarınca yapılıyor. Sivil toplum kuruluşlarının bu hizmetteki payı yalnızca yüzde 1'le sınırlı. Hap ve yöntemler, dört firma tarafından üretiliyor ya da ithal ediliyor."