Buffalo Davası' Yargıtay'da

Ankara 1 No'lu DGM'nin 'yetkisizlik' kararı vererek Adana 1 No'lu DGM'ye gönderdiği 'Buffalo Davası' dosyası Yargıtay'a gönderildi.

Ankara 1 No'lu DGM'nin 'yetkisizlik' kararı vererek Adana 1 No'lu DGM'ye gönderdiği 'Buffalo Davası' dosyası Yargıtay'a gönderildi. Adana 1 No'lu DGM,
çıkar amaçlı suç örgütünün elebaşı olduğu bildirilen İsak Romano ve 'Drej Ali' lakaplı Ali Yasak ve Bucak aşiretinden Mehmet Bucak'ın da aralarında bulunduğu 71 sanık hakkında açılan 'Buffalo Davası' dosyasını görüşerek 'görevsizlik' kararı verdi. iddianamede, özetle şu görüşlere yer veriliyor: "Sanıklar, Romono'ya ait KEYSİ-1 ve diğer gemilerle fiilen ithali mümkün olmayan etleri iç yağı şeklinde göstererek Mersin Gümrüğü'ne, oradan da Mersin Serbest Bölgesi'ne getirmişlerdir. Buradan da yurt dışına gönderilmiş gibi işlemler yaparak
etleri iç piyasaya sürdükleri anlaşılmıştır. Bu kaçak etlerin iç piyasada et ve et ürünleri olarak satıldığı, büyük bir bölümünün ise geniş hacimli alımların olduğu askeri ve toplu yemek çıkarılan kamu kurum ve kuruluşlarınca açılan ihalelere verilmek suretiyle tüketildiği anlaşılmıştır." İddianamede, çıkar amaçlı suç örgütünün elebaşı olduğu ifade edilen İsak Romano ile 'Drej Ali' lakaplı Ali Yasak ve Bucak aşiretinden Mehmet Bucak'ın 4422 sayılı Çıkar
Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu'nun 1/1-2-5-6 ve son hükümleri ile TCK'nın 'Resmi Evrakta Sahtecilik' başlıklı 342/2. maddeleri uyarınca 12'şer
yıldan 28'er yıla kadar ağır hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.