Bugün de iş bırakma eylemi var

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası yasa tasarısının geri çekilmesi için bugün iş bırakacak.

ANKARA - Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası yasa tasarısının geri çekilmesi için bugün iş bırakacak. İş bırakma eylemi süresince, birinci basamak sağlık hizmeti sunan birimler dahil olmak üzere, acil tanı ve tedavi endikasyonu olan hastaların bakımı aksatılmayacak. Acil servisler eylem süresince polikliniklerde görevli hekimlerce takviye edilecek. Çocuklar, hamileler ile diyaliz, yoğun bakım ve kanserli hastaların her türlü tıbbi tedavisi aksatılmadan sürdürülecek. Servislerde yatarak tedavi görmekte olan hastaların her türlü tıbbi işleminin aksatılmadan yürütülmesini sağlayabilecek sayıda sağlık personeli, mesai dışı sürelerde olduğu gibi servislerde hazır bulunacak. Bütün hekimler eylem boyunca hasta ve yakınlarına eylemin amacını açıklayacak.
Bakanlığa yürüyecekler
Ankara'da, sağlık çalışanlarının, Numune Hastanesi'nden toplu olarak Sağlık Bakanlığı'na yürüyecekleri öğrenildi. TTB ve SES, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası yasa tasarısının geri çekilmesini, ayrıca herkese 'nitelikli, eşit, ulaşılabilir, parasız sağlık hizmetinin sağlanmasını' talep ediyor.


    http://www.radikal.com.tr/8473078473070

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.