Bunlar da SHÇEK uyanıkları

SHÇEK'teki gençlere devlet memurluğunda öncelik tanınması, pek çok aileyi çocuğunu usulsüz yoldan kuruma ait bir yurda yerleştirmeye itiyor. Hükümet, yasayı değiştirme hazırlığında...
Haber: YURDAGÜL ŞİMŞEK / Arşivi

ANKARA - Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nda (SHÇEK) kalan gençlere tanınan memur kontenjanının suiistimal edilmesi hükümeti harekete geçirdi. 1988'de çıkarılan 3413 sayılı yasa, SHÇEK tarafından bakılan ve korunan çocuklar için, kamu kurum ve kuruluşlarında serbest kadro mevcutlarının binde biri oranındaki kısmının ayrılmasını ve bu çocuklar arasında yapılacak sınavlarda başarılı olanların atanmasını öngörüyor.
Ancak kamu kurum ve kuruluşları bu yasadan doğan yükümlülüklerini tam yerine getirmiyor. Yasa kapsamında bugüne kadar işe yerleştirilenlerin sayısı toplam 24 bin 237. Yasa hükmünün 'tam ve zamanında' yerine getirilmesi halinde her yıl 2 bin 879 gencin devlet kuruluşlarında işe yerleştirilmesi gerekiyor.
SHÇEK bakımındaki kimsesiz ve fakir gençler için yasayla sağlanan memuriyete giriş kolaylığı bazı vatandaşlar tarafından suiistimal ediliyor. Geçen haftalarda kuruma bağlı çocuk yuvalarına ilişkin bilgi vermek için TBMM İnsan Hakları Komisyonu'na gelen Devlet Bakanı Nimet Çubukçu, bu konuyu gündeme getirerek alınacak önlemleri açıkladı. Vatandaşların lise bir ve ikinci sınıftaki çocuklarını "Gitsin memur olsun" diyerek bir şekilde kurum bakımına vermek eğiliminde olduklarını anlatan Çubukçu, "Kurum bakımına ihtiyaç duymayan, çocuğuna bakabilecek durumda bile olsa iş garantisi sebebiyle kuruma veriliyor. Kurum bakımındaki çocuklar 'Nasıl olsa beni memur olarak alacaklar' mantığıyla üniversite sınavına bile girmiyorlar" dedi.
Söz konusu yasada değişiklik yapacaklarını da kaydeden Nimet Çubukçu, kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilecek olanlarda 'üniversite muzunu olma', 'anne-babası bulunmama' gibi koşullar arayacaklarını, onun dışındakilere bu olanağı vermeyeceklerini söyledi.


    http://www.radikal.com.tr/7620927620920

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.