Burs yetkisi YURTKUR'da

Belediyeler dışındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının verdiği bursların YURTKUR kanalıyla ödenmesini öngören yasa TBMM'de kabul edildi.

ANKARA - Belediyeler dışındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının verdiği bursların YURTKUR kanalıyla ödenmesini öngören yasa TBMM'de kabul edildi. Yasa, belediyeler hariç tüm kamu kuruluşlarının yükseköğrenim öğrencilerine burs, kredi ve nakdi yardım adı altında ödeme yapamayacaklarını öngörüyor. Genel bütçeli daireler, katma bütçeli idareler ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu dışında kalan kuruluşlarca bildirilen öğrencilere ödeme yapılabilmesi için, bu kuruluşların gerekli meblağı, ödeme tarihinden en geç 30 gün öncesine kadar YURTKUR hesabına yatırması gerekecek.