Bursa'da yangın faciası: 8 ölü

Bursa'da yangın faciası: 8 ölü
Bursa'da yangın faciası: 8 ölü
Bursa'daki 514 yataklı Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'nde sabaha karşı elektrik kontağından çıkan yangında can pazarı yaşanırken, Yoğun Bakım Servisi'nde yatan 16 hastadan 8'i elektrik kesilmesi ve dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi. Bursa Tabibler Odası Başkanı Dr. Bülent Aslanhan ölümlerde hastanede bir tahliye planının olmamasının ve kablolarının kalitesizliğinin önemli rol oynadığını söyledi. Elektrik Mühendisleri Odası Bursa ŞubesiBaşkanı Erdal Aktuğ da, "Şu ana kadar yaptığımız incelemelerde, yangının çıktığı bölümde kullanılan kabloların yanmayan, duman çıkartmayan ve zehirlenme yapmayan (Halogen Free) kablo olmadığını tespit ettik" dedi.
ANKARA - Sağlık ve inşaat alanı uzmanları, hastanede sekiz ölüme üç ihmalin yol açtığı görüşünde birleşti: 1 -Kullanılan kabloların yangını ve dumanı üst katlara taşıması, 2 -Yoğun Bakım ve Ameliyathane havalandırmasının genel havalandırmadan ayrı olmaması, 3 -Yoğun bakım hastaları kurtarılırken yaşam destek hizmetinin aksaması...
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın yayınladığı Elektrik Tesisatı Genel Şartnamesi, “Yüksek katlı binalar, hastaneler, tiyatrolar, okullar, sinemalar, alışveriş merkezleri, bilgi işlem merkezleri, tüneller, maden ocakları, fabrikalar gibi yapı ve yerlerde, alev almaz, yangına dayanıklı ve gerekli dielektrik özelliğini sağlayan halojensiz kablo kanalları, boruları ve bağlantı elemanları kullanılacaktır” diyor. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ise“Yangına karşı dayanıklı olması gereken kabloların, ilgili standartlara uygun olarak deneye tabi tutulmuş ve sertifikalı olması gerekir” diyor. Yönetmelikte, binalarda duman kontrol sistemi olarak yapılan basınçlandırma, havalandırma ve duman tahliye tesisatının; binada bulunanlara zarar vermeyecek, panik çıkmasını önleyecek ve binanın emniyetli bir şekilde boşaltılmasını sağlayacak güvenli bir ortamı oluşturacak şekilde tasarlanması zorunlu tutuluyor.
Kabloların bir yangında 60 dakika yanmadan dayanması da şart. Oysa yangın sonrası hastanede yanıp dumanı üst katları sarmış kablo görüntüleri vardı.
Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ve TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Erdal Aktuğ da “Yangının çıktığı bölümde kullanılan kabloların yanmayan, duman çıkartmayan ve zehirlenme yapmayan ‘halojen free’ kablo olmadığını tespit ettik” dedi.

Halojenden arınmış kablo şart
Yangının çıktığı ikinci bodrum katında taşeron şirket tarafından işletilen görüntüleme merkezi bulunuyordu. Bursa Tabip Odası Başkanı Bülent Aslanhan’a göre yangın tomografi cihazlarının kablolarının yanmasıyla başlayıp dumanı yoğun bakım ünitelerine ulaştı. Hastane yönetmeliklerine göre bu kabloların özel alaşımlı olması ve bu dumanı çıkarmaması gerektiğini anlatan Aslanhan, şöyle dedi:
“Taşeron hizmet veren firmanın tomografi merkezinde uygun kablolar kullanmadığını düşünüyoruz. Yangın çıktığında duman çıkmaması gerekiyordu. Akıllı hastane deniyor ama havalandırma sisteminin hastanelerde böyle olmaması gerekir. Bağımsız havalandırma sistemi olmalı. Bu bina akıllı değil, akılsız. ‘Yüksek teknolojili’ deniyor ama yoğun bakımdan ambulansla götürene kadarki süreçte hastalar solunum fonksiyon cihazlarından ayrıldığında gereken desteğin sunulmadığını gördük.”
Kısa süre önce devlete hastane inşa eden bir inşaat mühendisinin verdiği bilgiye göre, ayrı havalandırma ve yangına dayanıklı elektrik sistemi, iki önemli koşul. Hastanede özellikle de yüksek voltajda elektrik kullanan cihazların bağlı olduğu bölümlerde ‘Halojen free, yani halojenden arınmış’ kablolar kullanmak kaçınılmaz. Ayrıca bu tür kablo sistemlerinin çelik borulardan geçirilmesi gerekiyor.
2006 tarihli bir hastane yönetmeliği de, yoğun bakım ünitesi için ayrı havalandırma şartı getiriyor.

Tatbikat başarılıydı!
Hastanede 28 Nisan 2009’da yangın tatbikatı yapılmıştı. Hastanenin internet sitesinde de yer alan ‘2009 yangın eğitim ve tatbikatı’ yangın anonslarıyla başladı. Hastalar ve personel paniğe yol açmadan tahliye edildi. Bu sırada hastane bahçesinde yakılan ateş görevliler tarafından getirilen yangın tüpleriyle söndürüldü.

İlk inceleme: Çok eksik var
Hastanedeki yangını araştırmak için uzman heyeti kuruldu. Elektrik, İnşaat, Kimya, Mimar, Makine Mühendisleri Odaları temsilcilerinden oluşan heyet adına Bursa Elektrik Mühendisleri Odası ve TMMOB İl Kordinasyon Kurulu Başkanı Erdal Aktuğ, dünkü ilk inceleme sonuçlarını şöyle özetledi:
“Kendi gördüğüm kadarıyla bazı eksiklikler tespit ettim. Orada bir yangın algılama sistemi olduğunu fakat çalışmadığını düşünüyorum. Bunun dışında ihale şartnamelerinde yer alan, ihaleye çıkıldığı zamanki projelerini istedik. Çünkü projeye uygun yapılıp yapılmadığını tespit etmek istiyoruz. Özellikle şaft (kablo bacası) durumunu değerlendiriyoruz. Aynı zamanda bu şaftta bazı mühendis arkadaşlarımıza göre, şaftlar arasında ve binalar arasında hem duman hem de yangın geçirmeyecek olan şiltelerin bulunması gerekiyordu. Ancak bunların kullanılmadığı anlaşıldı.
Kat geçişlerinde duman kesici teçhizattan bahsediyorlar. Mühendis arkadaşlar bunun yapılmadığını söylüyor. Duman tahliye ve havalandırma sistemlerinin enerji kesildiği için çalışmadığı sanılıyor.
Jeneratör ve UPS (kesintisiz güç kaynağı) olmasına rağmen, bunlar yangın katında olduğu için, kablolar yanınca yukarıya enerji iletmek için irtibat kalmıyor. Ayrıca teknik arkadaşlar yangının daha da büyümemesi için ana şarterleri kapatıyorlar.” (Radikal)
2004 yangını ders olmamış
Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi’nde 4 Temmuz 2004’te de yangın çıktı. Yangın sonrası bilirkişi raporunda eksik noktalar bir bir sıralandı. Ancak bu olaydan ders çıkarılmaması, beş yıl sonra felakete yol açtı.
2004’teki yangınla ilgili raporu hazırlayan isimler arasında yine Bursa Elektrik Mühendisleri Odası ve TMMOB İl Kordinasyon Kurulu Başkanı Erdal Aktuğ vardıı:
“O zaman 2002 tarihindeki yönetmeliğe uyulmadığını söyledim. 2002’de çıkan Yangın Yönetmeliği’nin 58. maddesine göre, kabloların yanmaz, duman çıkarmaz olması gerekiyor. Ama hastane yetkilileri bize bina 2002 yönetmeliğinden önce yapıldığı için buna uyma olmadığını söyledi. Tespitlerimizde birtakım aksaklıklar olduğunu, burada mutlaka yangın ihbar sistemi gerektiğini, trafolarda, panolarda iyileştirme yapılması gerektiğini raporda belirttik. Ama anlaşılan o zaman ders çıkarmak yerine mevzuatlar pas geçilmiş.” (Radikal)