Büyükanıt: 27 Nisan bildirisi yürütmeye karşı değildi

Büyükanıt: 27 Nisan bildirisi yürütmeye karşı değildi
Büyükanıt: 27 Nisan bildirisi yürütmeye karşı değildi
Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde 27 Nisan 2007 günü yayınlanan ve daha sonra 'e-muhtıra' olarak adlandırılan açıklamaya ilişkin soruşturma kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifade veren Yaşar Büyükanıt, "metnin yürütme organına yönelik olmadığını" söyledi.

RADİKAL - Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde 27 Nisan 2007’de yapılan ve ‘e-muhtıra’ diye anılan açıklamaya ilişkin soruşturma kapsamında talimatla şüpheli sıfatıyla ifade veren dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, metnin yürütme organına yönelik bir eylem olmadığını iddia etti.

Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre Büyükanıt, iki sayfalık ifadesinde, 27 Nisan bildirisinin “TSK’nın laiklik konusundaki hassasiyetini vurgulamak" amacıyla hazırlandığını belirtti.

Büyükanıt'ın ifadesinde öne çıkan noktalar şöyle:

KİMSENİN HABERİ YOKTUBu konuda 27 Nisan 2007 tarihli basın açıklamasına yönelik olarak TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu davetine atfen ayrıntılı açıklamalarda bulundum. Bu basın açıklaması tamamıyla tarafımdan kaleme alınmış olup, TSK bünyesinde hiçbir personelin katkısı, haberi olmamıştır.

LAİKLİKLE BAĞDAŞMAYAN FAALİYETLER: İfa ettiğim görevin sınırları başta anayasamız olmak üzere meri kanunlarla çizilmiş olup o tarihte yürürlükte olan TSK İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği’nin, TSK’nın görevlerini belirleyen hükümler çerçevesinde o tarihte içinde bulunduğumuz ortamda Atatürk ilke ve inkılaplarıyla, laiklik ilkesi ile bağdaştırılması bile olanaksız faaliyetler konusunda TSK’nın hassasiyetini belirtmek, bu konuda adli, mülki makamların gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekliliğini işaret etme amacına yön eliktir. Bu konuda kamuoyunu da bilgilendirme saikiyle hareket edilmiştir.

DÜZENE YÖNELİK DEĞİLDİ: Yürürlükteki kanunlar kapsamında Cumhuriyetimizin temel niteliklerini koruma ve kollama görevi ile hareket edilmiştir. Kesinlikle yürütme organına yönlendirilmiş bir eylem veya anayasal düzenimize yönelik bir girişim değildir.

ANAYASAYI İHLAL ETMEDİM: Anayasamızı ihlal şeklinde bir eylemde bulunmam söz konusu dahi olamaz. Askeri darbe şeklinde nitelendirmeyi de kabul etmem olanaksızdır.

BAŞBAKAN'A DA İLETİLDİ: Böylesi bir basın açıklamasının yasalar kapsamında TSK’nın görevleri arasında bulunduğu, hassasiyetimizi göstermesi açısından Genelkurmay Başkanı'nın kamuoyunu bilgilendirme görevi gerekleri arasında olduğu aşikârdır. Kaldı ki bu hassasiyet bilahare Sayın Başbakan'a da iletilmiş olup bu tutumun bile asıl kamuoyunu yanıltma amacıyla istismar edildiği ve değişik yorumlarda bulunduğu bilinen bir gerçektir.