Büyükanıt'tan AB'ye eleştiri ABD'ye mesaj

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda dün yapılan devir teslim töreninde yeni komutan orgeneral Yaşar Büyükanıt ile görevi devreden orgeneral Aytaç Yalman, AB'den ABD'ye, irticadan etnik siyasete kadar birçok konuda önemli mesajlar verdi.

ANKARA - Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda dün yapılan devir teslim töreninde yeni komutan orgeneral Yaşar Büyükanıt ile görevi devreden orgeneral Aytaç Yalman, AB'den ABD'ye, irticadan etnik siyasete kadar birçok konuda önemli mesajlar verdi. Büyükanıt'ın değerlendirmeleri şöyle:
Hükümete 'bedelli' iması: TSK'nın caydırıcı özellikte bir güce sahip olması kaçınılmazdır ve niteliklerinin geliştirilmesi hayati öneme sahiptir. Sayısal azalma, kulağa hoş gelen bir söylemdir. Ancak modernizasyon projelerini göz ardı etmek en büyük güvenlik açığını ortaya çıkarır.
Tehdit algılaması: Ekonomik gelişimin olumsuz yönde manipülasyonu, etnik bölücü hareketlerin teşviki, Atatürkçü düşünce sisteminin ve en önemlisi üniter yapının yıpratılmaya çalışılması, yurtiçinde görülen terörist faaliyetler ve İstanbul'daki bombalama olayları yeni tehdit algılamaları olarak çok ciddi bir şekilde algılanmalı ve değerlendirilmelidir.
Her değişimci ilerici değildir: Unutulmaması gereken bir husus, her değişimin, bir gelişim olmadığıdır. Değişim, rasyonel anlamda çağdaşlaşmaya, ileriye gitmeye hizmet etmiyorsa geriye sürüklenişin emareleridir.
AB'ye üstü kapalı eleştiri: Yurtiçi ve yurtdışındaki bazı mihrakların TSK'yı ulusal güvenliğin yanında rejimin koruyucusu olma konumu dışına itme çabalarını da yakından izlemekteyiz.
Etnik uyarı: Etnik köken sosyolojik bir olgudur. Ama bunu siyasallaşma çizgisine çekmek, teröre dönüştürmek ve buna sempati duymak Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını inkâr anlamına gelir.
ABD'ye mesaj: Teröre bilerek veya bilmeyerek destek veren odakların, bir gün bu terörden nasiplerini alacak olmaları yadsınamaz bir gerçektir. Türkiye terör konusunda, sözlere değil teröre karşı yapılan eylemlere bakar.
Yalman'ın sözleri
Milli öncelik: Ciddi bir tehdit haline gelen etnik ve irticai hareketlerin önlenmesi, milli ve öncelikli görevimizdir.
Siyasal ve bürokratik kirlenme: Özellikle son yıllarda artan siyasal ve bürokratik kirlenmeyle yolsuzluklar da, içinde bulunduğumuz sorunların yıkıcı etkilerini artırmıştır.
Cumhuriyet karşıtı girişimler: Demokrasiyi kullanarak, hem demokrasiyi, hem de Cumhuriyet'i yok etme girişimlerinin ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır.