Çalışan kadınların anketlere yansıyan dünyası tam bir facia

Kadın öğretmenlerin yüzde 33.4'ü işyerinde amirinin, veli veya öğrencisinin şiddetine uğradığını söylüyor. Yüzde 30.8'i yeniden dünyaya gelebilse erkek olmak istiyor!

ANKARA - Türk Eğitim Sen’in araştırmasına göre Türkiye’de kadın öğretmenler de ‘şiddet mağduru’. Sağlık Sen ise ‘çalışan kadınlara ailevi görevleri için destek verilmesi gerektiğini’ savundu.
Türk Eğitim Sen’in 1215 kişinin katılımıyla yaptığı ankette “Toplumda kadınların yaşadığı en büyük sorun ne?” sorusuna, kadınların yüzde 22.5’i ‘ayrımcı tutum ve davranışlar’, yüzde 22.1’i ‘ekonomik bağımlılık’, yüzde 21.6’sı ‘kadınların eğitimine gereken önemin verilmemesi’ yanıtını verdi. Ankete katılanların yüzde 1.6’sı ‘görücü usulü evlilik, başlık parası, töre’ dedi. 

‘Erkekler kariyere engel’
Kadın eğitimcilerin yüzde 38.1’i kariyer yapmasında ‘erkek yöneticileri ya da eşini engel’ olarak görüyor. Kadın eğitimcilerin yüzde 33.4’ü ‘çalışma ortamında veli, öğrenci, personel, yönetici ya da diğer insanlar tarafından sözlü ya da fiziksel şiddete maruz kaldığını’ belirtti. 
Ankete katılanların yüzde 40.2 ’si ‘kadının çocuk sahibi olması’, yüzde 36 ’sı ‘önyargılı tutum’, yüzde 17 ’si ‘kadınların engellenmesi’ nedeniyle kadın yöneticilerin sayısının erkek yöneticilerin sayısından daha az olduğunu düşünüyor.
Anketin bir diğer ilginç sonucu ise kadın eğitimcilerin önemli kısmının yeniden dünyaya gelse erkek olmak istediğini açıklaması oldu. Ankette, “Kadın eğitimcilere yeniden dünyaya gelseydiniz yine kadın olmak ister miydiniz?” sorusuna yüzde 30.8’i ‘hayır’ yanıtını verdi.
Memur-Sen’e bağlı Sağlık-Sen de 19 ildeki sağlık ve sosyal hizmet kurumlarından 1073 kadın çalışanla bir kamuoyu araştırması gerçekleştirdi.
Çalışmaya katılan kadınların yüzde 39’u “Çalışmanızdan kaynaklanan aile ve çevrenizde karşılaştığınız sorun hangisidir” sorusunu aile içindeki sorumluluklarını yerine getirme konusunda yaşadığı aksaklıklar olarak yanıtladı.  Katılımcıların yüzde 14’ü fazla çalışma, nöbet gibi nedenlerle aile içi çatışma yaşandığını, yüzde 26’sı eş ve çocuklarıyla yeterince ilgilenemediği için huzursuz olduğunu belirtti.
Memur-Sen Genel Sekreteri ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Kaçar, “Çalışan kadınlar; başta çocuk bakımı taşımak zorunda oldukları aile sorumluluklarını yerine getirmede, devletin sosyal desteğine ihtiyaç duymaktadır” dedi. (Radikal)