Camilerin yüzde 81'i kaçak

Deprem ve fırtınalarda bazı camilerin minarelerinin neden yıkıldığı anlaşıldı.

ANKARA - Deprem ve fırtınalarda bazı camilerin minarelerinin neden yıkıldığı anlaşıldı. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, "Yurt genelinde yapımı süren camilerin yüzde 81'inin ruhsatsız olduğu, yapılanların yüzde 55'inin mimari projesinin bulunmadığı, yüzde 64.4'ünün ise betonarme projesinin olmadığı ortaya çıktı" dedi. Afet bölgelerindeki camilerin ise yüzde 82.2'sinin
yönetmeliğe uygun inşa edilmediğini belirten Yılmaz, şunları söyledi: "Gerçek ve tüzelkişiler, inşa ettikleri yapının cami olması nedeniyle başta imar mevzuatı olmak üzere hukuki tüm işlemlerden muaf olduklarını zannetmekte, yapım ruhsatı alma gereği bile duymamakta. Bu konuda belediyelere ve birçok kuruma görev düşüyor. Ancak, belediyeler ve kurumlar görevini yerine getirmemekte. Minareler genelde herhangi bir hesabı ve projesi olmadan inşa ediliyor. Yapım sırasında fen ve sanat kurallarına uyulmuyor.
Camilerin rüzgâr, fırtına ve deprem karşısında yapı güvenlikleri yok."
Diyanet İşleri Başkanı Yılmaz, bundan sonra ruhsat ve iskânı olmayan camilere açılış izni verilmeyeceğini de kaydetti.