Çan Santralı'nda sil baştan

Danıştay, Çan Termik Santralı'nın çalışmasına izin verilmesini gerektiren Bursa 1. İdare Mahkemesi'nin kararını bozdu.
Haber: İBRAHİM GÜNEL / Arşivi

İSTANBUL - Danıştay, Çan Termik Santralı'nın çalışmasına izin verilmesini gerektiren Bursa 1. İdare Mahkemesi'nin kararını bozdu. Şimdi davayı yeniden görecek olan idare mahkemesi ya yeni bilirkişi incelemesi yaptıracak ya da bozma kararına direnecek.
Dava süreci Mustafa Doğan ve arkadaşlarının 1999 yılında Bursa 1. İdare Mahkemesi'ne başvurup Çan Termik Santralı'na onay veren ÇED raporunun iptalini istemesiyle başladı. İdare Mahkemesi konuyu incelemek için üç kişilik bir bilirkişi heyeti atadı.
Bilirkişinin itirazları
Bölgede incelemeler yapan heyet 24 Haziran 2002'de mahkemeye sunduğu raporda, santralın getireceği risklerden söz ederek yeniden ÇED raporu hazırlanması gerektiğini belirtti. Bilirkişi raporunda santrala yakın olan Kulfa ve Yaya köylerinin taşınması gerektiği; santraldan çıkacak atıklarla ilgili yeterli önlem alınmadığı, ÇED raporunda atıkların izalesiyle ilgili bazı hesapların yanlış yapıldığı ve santraldaki teknolojinin Çan kömüründen başka kömürle test edildiği açıklandı.
Davalı konumunda olan Çevre ve Orman Bakanlığı ile müdahil TEAŞ Genel Müdürlüğü ise bilirkişi raporuna itiraz ederek ÇED raporundaki değerlerin daha doğru ve bilimsel olduğunu iddia etti.
Davalıların istemi yönünde karar veren Bursa 1. İdare Mahkemesi 16 Ekim 2002'de, ÇED Raporu'nda yer alan bilgilerin doğru olduğuna ve santralın çevreye zarar vermeyeceğine karar verdi.
Ama bu karar da Danıştay'dan döndü. Danıştay 6. Dairesi, oybirliğiyle aldığı kararda, idare mahkemesi kararının Hukuk Muhakemeleri Usul Yasası'na aykırı olduğuna dikkat çekti. Kararın gerekçesinde, 'mahkemenin bilirkişi raporunu dikkate almadığı, mahkemede sorgulanan konularla ilgili ek rapor almadan davayı sonuca bağladığı' vurgulandı.