CÇG Özkök'e ihbar edilmiş

CÇG Özkök'e ihbar edilmiş
CÇG Özkök'e ihbar edilmiş

İddianameye göre Hilmi Özkök, CÇG?nin varlığından haberdardı.

İSTANBUL - Şener Eruygur’da ele geçirilen ‘bilgi notu’ isimli dört sayfalık belgede, TSK içinde darbecilerin yaptığı çalışmalardan bilgi sahibi olan bir kişinin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök’e bilgi verdiği anlaşılıyor. 

Değişik kişilerle toplantı
Notta, Özkök’ün yıpratılması için özellikle sivil kesimler, başta gazeteciler olmak üzere değişik kişilerle yapılan toplantılardan bahsedildiği, bu çerçevede Mustafa Balbay ve Bülent Berkarda ile görüşüldüğü anlatılıyor. Kara Kuvvetleri Komutanı ve Jandarma Genel Komutanı’nın (J. Gn. K.), hükümete yönelik kullanabilecekleri argümanları oluşturmak maksadıyla, kasım ayında başlattıkları bir proje ile kendilerine yakın ordu ve kolordu komutanları vasıtasıyla yoğun bir çalışma içerisine girdikleri belirtiliyor. 

İşte eylem planı
Bu kapsamda Jnd. Gn. K’da Cumhuriyet Çalışma Grubu (CÇG) altında bir çalışma grubu kurulduğu ve hazırlanan eylem planını J. Gn. K.’nın da onayını alarak uygulamaya koydukları anlatılıyor. Bu eylem planı kapsamında da yapılanlar şöyle sıralanıyor:
“Birinci aşamada kılık kıyafete yönelik hazırlanan afişler kıtalara dağıtıldı. Basını bilgilendirme çalışmaları kapsamında haftada birkaç kez muhtelif basın yayın organlarından kendilerine yakın olduğunu değerlendirdikleri kişilerle bire bir görüşmeler yapıldı. Çeşitli yollarla sürekli bir bilgi aktarımı sağlandı. Başta milletvekilleri, eski komutanlar, rektörler ve gazeteciler olmak üzere seçilen kişilere mektuplar gönderilerek kamuoyu oluşturulmaya çalışıldı.
Çok gizli bir şekilde hazırlanan mektup ve bildiriler elden ele aktarılmak sureti ile birliklerde güvenilir kişiler arasında dağıtılarak subay ve astsubaylar yönlendirilmeye çalışıldı.
General seviyesindeki komutanların, güvenilir ve güvenilmez olarak kategorilendirildiği, özellikle Genelkurmay Başkanı’na yakınlığı ile bilinenlerin birliklerine yönelik faaliyetle de azami dikkatli davranıldı.”  (Radikal)