Çelenk tekeli!

Antalya'da bir firma Hıristiyan ayinlerinde kullanılan çember çelenge patent alıp, ihracatçıya ihtar çekti: Çelenk yapmayın! Herkes şaşkın: Dünya yapıyor, 'Ben buldum' demek ahlak dışı.

ANTALYA - Hıristiyan dünyasının sembollerinden çember çelenge Antalyalı bir çiçekçi 'resmen' sahip çıktı!
Türkiye'nin en önde gelen çiçek üretim merkezi Antalya'da Nedim Yurdakul adlı bir üretici, Türk Patent Enstitüsü'ne başvurarak, İsa'nın doğum tarihini sembolize eden beş tip çember çelenk modeline endüstriyel tasarım patenti aldı. Daha sonra patent haklarını Cennet Tarım adlı firmaya devretti. Bu firma da tam ihracat sezonu öncesinde, Hıristiyanların bazı dini günlerinde kullandığı çelenkleri üreten dokuz şirkete ihtarname çekti: "Artık bunları üretmeyin." İhtarnameyi alınca şaşkına dönen çiçekçiler, Antalya İhracatçılar Birliği'ne başvurarak çözüm istedi.
Birlik de bu çelenklerin yıllardır üretildiğini belirten bir yazıyı Dış Ticaret Müsteşarlığı'na iletti. Aynı zamanda Türk Patent Enstitüsü'yle temaslar başlatılarak 'hata'dan dönülmesi istendi.
Patent sahibi: Merak etmiştim
Kesme Çiçek İhracatçılar Birliği Başkanı Osman Bağdatlıoğlu, "Dünyada yıllardır üretilen bu çelenkleri 'Ben buldum' demek etiğe aykırı" derken patenti alan Yurdakul, böyle bir hakkının olup olmadığını merak ederek Türk Patent Enstitüsü'ne başvurduğunu söyledi: "Endüstriyel Tasarımlar Dairesi Başkanlığı, başvuruya olumlu yanıt verdi. Ben bu tasarımların hakkını almak için bir bedel ödedim. Bunun karşılığını da almak istiyorum elbette. Ayrıca bu çelenk bence dini motif değil."