Çelik, YÖK Yasa Tasarısı'nı açıkladı

ÖSS'de genel ve meslek lisesi mezunlarına eşit katsayı uygulanacak.

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, meslek lisesi mezunları ile genel lise mezunlarına üniversiteye girişte eşit katsayı uygulanmasını da içeren Yükseköğretim Yasa Tasarısı'nın 6 Mayıs Perşembe günü TBMM Milli Eğitim Komisyonu'nda görüşüleceğini bildirdi.
Çelik, dün Bakanlar Kurulu'nca TBMM'ye sevkedilen 11 maddelik yükseköğretim yasa taslağına ilişkin bilgi vermek amacıyla MEB Başöğretmen Salonu'nda basın toplantısı düzenledi. Çelik, tasarının 6 Mayıs Perşembe günü TBMM Milli Eğitim Komisyonu'nda görüşüleceğini, ondan sonraki hafta da TBMM Genel Kurulu'nda ele alınacağını bildirdi. Üniversiteye giriş sınavında, genel lise ve mesleki-teknik lise öğrencilerine eşit katsayı uygulanmasını öngören tasarıya göre, kanun yürürlüğe girdiğinde YÖK Başkanı ve üyelerinin görev süresi sona erecek. Ancak şu andaki Başkan ve üyeler, yeni üyeler seçilinceye kadar görevlerine devam edecek. Üniversiteye girişle ilgili sistemdeki düzenlemeye göre, yüksek Öğretim programları sözel, sayısal ve eşit ağırlık olmak üzere üç puan türünde toplanacak.
Tasarıda, öğrencilerin, üniversiteye girişte puan hesaplama yöntemi şöyle anlatıldı: "Herhangi bir genel veya mesleki orta öğretim kurumu mezunu, ÖSS'de ortaöğretimdeki kendi program alan ve bölümünü tercih ederse hesaplanacak ortaöğretim başarı puanı 0.8 katsayısı ile çarpılır. Ortaöğretim program-alan/kol-bölümü sözel olan öğrenciler eşit ağırlığa dayalı bir yükseköğretim programını tercih ederlerse ortaöğretim başarı puanı 0.6 katsayı ile sayısala dayalı bir yükseköğretim programını tercih ederse 0.45 katsayısı ile çarpılır. Eşit ağırlık öğrencileri, sözel ya da sayısala dayalı bir yüksek öğretim programını tercih ederse orta öğretim başarı puanı 0.6 ile çarpılır. Sayısal öğrenciler eşit ağırlığa dayalı bir yükseköğretim programını tercih ederse, ortaöğretim başarı puanı 0.6, sözele dayalı bir yükseköğretim programını tercih ederse 0.45 ile çarpılır."
Sınav soruları yüksek öğretime girişteki puan türleri dikkate alınmak suretiyle, genel orta öğretimin tüm müfredatı gözetilerek hazırlanacak.