Cemil beyin zor kararı

Eski TCK'da 159
Orhan Pamuk dahil birçok kişiye açılan davayla gündeme gelen TCK 301 için Yargıtay önemli bir karar verdi. 9. Ceza Dairesi, 1 Haziran 2005'ten önce işlenen 'Türklüğe hakaret' suçunda, eski TCK 159'daki hükmün lehte olduğuna, bu yüzden Adalet Bakanlığı'nın izni gerektiğine hükmetti.
'Demokratik sabır'
Bakan Çiçek, Pamuk lehine aydınlar bildirisiyle Yargıtay kararını yorumladı: "Herkes fikrini söylüyor, engel yok. Mesele demokratik sabır. Bakın içtihat oluşuyor. Konuyu Yargıtay'a götürmüşüz, çıkan karar önemli. İnceleyip kararımızı vereceğiz. Birkaç gün bekleyin. Yargı işleri aceleye gelmez."
Haberin devamı için...
Haber: ADNAN KESKİN / Arşivi

ANKARA - Yargıtay, Orhan Pamuk davasının düşürülmesi için kapıyı araladı ve Adalet Bakanlığı'ndan farklı olarak, 1 Haziran'dan önce eski Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 159. maddesine muhalefetten açılan davaların 'bakanın iznine tabi' olduğuna karar verdi. Buna göre Adalet Bakanı Çiçek "Benim yetkim yok" diyemeyecek.
Düşünce özgürlüğünü cezalandırdığı için çok eleştirilen eski TCK'nın 'Türklüğü, Cumhuriyeti, devletin organlarını adliyenin manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif'le ilgili 159. maddesinin bir benzeri yeni TCK'da 301. maddeyle düzenlenmişti. Bu maddenin ilk kurbanlarından biri yazar Orhan Pamuk olmuştu. Pamuk'un 9 Şubat 2005'te İsviçre'de bir dergiye yaptığı 'Türkiye 30 bin Kürt ve 1 milyon Ermeniyi öldürdü' sözleri üzerine çifte soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Başsavcılığı, Pamuk hakkında takipsizlik kararı verirken, Şişli Başsavcılığı hakaretten ceza davası açmıştı.
Dava yurtiçinde olduğu kadar yurtdışında da ciddi yankı bulmuştu. 301. maddenin kaldırılması ve Pamuk davasının düşürülmesi istenirken, savcılık bu davayı eleştiren altı ayrı gazeteciye de hapis istemli dava açmıştı.
İlk duruşma 16 Aralık'a verilmiş, ancak Şişli Asliye Ceza Mahkemesi, duruşmaya çok yakın tarihte Pamuk'un dava konusu konuşmasını 1 Haziran'dan önce yaptığını, dolayısıyla davanın izne tabi olduğunu belirterek, dosyayı izin istemiyle Adalet Bakanlığı'na göndermişti. Bu izin verilmemesi halinde davanın düşürüleceği belirtilmişti. Çiçek, "Dosya gelsin, bakarız" demişti. Ancak daha soruşturmanın ilk aşamasında İstanbul Başsavcılığı'nın mahkemenin yaptığı gibi Adalet Bakanlığı'na başvurarak izin isteminde bulunduğu, Bakanlığın "Artık yeni TCK ve CMK yürürlüktedir, bakanın izin yetkisi yoktur" yanıtını gönderdiği ortaya çıkmıştı.
Mahkeme izin istedi
Ardından Çiçek, mahkeme yazısı kendisine ulaştığında Pamuk davasının izne tabi olduğunu kabul etmemiş, 'artık böyle yetki yok' yönündeki eski kararlarına atıfta bulunmuş, üç kişilik hukuk profesörüne de bu konuda rapor hazırlatmıştı. Pamuk davasındaki belirsizliği, Yargıtay bitirdi. Söz konusu karar şöyle oluştu:
Akhisar Asliye Ceza Mahkemesi, bir kişi hakkında 159. maddeden açılan bir davada, suçun 1 Haziran 2005'ten önce işlendiği, dolayısıyla izne tabi olduğu gerekçesiyle yargılamayı durdurdu. Bakanlık bu karara karşı 1 Haziran 2005'te yürürlüğe giren yeni TCK'ya göre, 'bu tür suçlarda izne gerek olmadığı' görüşüyle yazılı emir yoluna gitti ve Yargıtay'dan mahkemenin 159 davasını durdurma kararının bozulması istendi.
Bakanlığın başvurusu Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nce karara bağlandı. Daire, oybirliğiyle Adalet Bakanlığı'nın, söz konusu yerel mahkeme kararının bozulması istemini reddetti. Daire, suç 1 Haziran 2005'ten önce işlenmiş ise, eski TCK'nın 159. maddesine göre açılacak davalarda, yine aynı yasanın 160/2. maddesi uyarınca Adalet Bakanlığı'nın izninin şart olduğuna işaret etti. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, bu kuralın maddi hukuk kuralı olduğuna, usul hukukunu ilgilendirmediğini ve eski TCK 160. maddedeki izin şartının sanığın lehine ve dava şartı olduğuna da dikkati çekti.
Pamuk davası düşebilir
Buna göre 1 Haziran 2005'ten önce TCK 159'a göre açılan tüm davaların durdurulması ve izin için bakanlığa başvurulması, bakan izin vermediğinde ise bu davaların düşürülmesi, gerekecek. Adalet Bakanı Cemil Çiçek Yargıtay kararını esas alarak 'Soruşturma izni vermiyorum' dediğinde, Pamuk davasında mahkemenin buna uyup 7 Şubat'taki ikinci duruşmada davayı tümden reddetmesi mümkün olacak. Bakan, soruşturma izni verdiğinde ise dava devam edecek.


    http://www.radikal.com.tr/7673577673570

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.