Çeteye AB, fikre DGM

DGM'ler artık, son bir yılda banka hortumcularıyla zimmetçi-rüşvetçi bürokratların adlarının da karıştığı türden çete suçlarına bakmayacak.

ANKARA - DGM'ler artık, son bir yılda banka hortumcularıyla zimmetçi-rüşvetçi bürokratların adlarının da karıştığı türden çete suçlarına bakmayacak.
TBMM'de dün kabul edilen değişikliklerle, TCK'nın 313 ve 314. maddelerindeki 'Cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak, yönetmek ve üye olmak'la, bunlara yardım suçları DGM'lerin görev alanından çıktı. Yeni hükümler, süren davalara da uygulanacak.
Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, yasanın devam eden davalara uygulanmasına dair eleştirileri, "Bir amaç da DGM'lerin iş yükünü hafifletmek" diyerek yanıtladı.
Yasa ile, özellikle banka hortumlamada işletilen 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Yasası da revize edildi. 4422 sayılı yasadaki 'zor veya tehdit' ibaresi, 'tehdit, baskı, cebir veya şiddet' haline getirildi. Yasadaki '...veya kişileri kendilerine tabi kılmaya zorlamak veya mensupları arasında her ne suretle
olursa olsun açık veya gizli işbirliği yapmak' ibaresi çıkarılarak, bu davranışın örgütlü suç kanıtı olarak kullanılmasına son verildi. Yine aynı yasadaki 'şüpheler' ve 'şüphe' ifadeleri, 'belirtiler' yapıldı; bu nedenle, çıkar amaçlı suç örgütü üyeliğinden tutuklama kararı için 'şüphe veya şüpheler' yeterli olmayacak, 'ciddi belirtiler' olup olmadığına bakılacak.
Düşünce hâlâ suç
Muhalefetin, düşünceyi suç sayan TCK'nın 312. maddesinin de DGM'den çıkarılması önergesi ise kabul görmedi. Türk, 312'yi de kapsayan tasarının Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldığını söyledi. Böylece 'çete' tanımındaki suçların bir bölümü, varlığı ve yargılama usulleri AB normları açısından eleştirilen DGM kapsamından çıkarılırken, düşünce suçuna ilişkin itirazların karşılık görmesi 'ileri bir tarihe' kalmış oldu.
Önemli bir iyileştirme
Değişikliklerin getirdiği bir yenilik de şu: CMUK'un tutuklama nedenlerini düzenleyen 104. maddesinin DGM'de uygulanmayacağına dair hüküm ortadan kalktı. Hâkimlerin tutuklama yetkisini kullanırken uyacağı sınırları belirleyen 104. maddenin bundan sonra DGM'lerde de uygulanacak olması, bu mahkemeye yöneltilen bir eleştiriyi daha ortadan kaldıracak.