Cevap ve düzeltme

Radikal gazetesinin 14 Mayıs 2001 Pazartesi tarihli baskısının 1. sayfasından devamla 4. sayfasında yayınlanan 'Gürüz'e ağır mektup'...

Radikal gazetesinin 14 Mayıs 2001 Pazartesi tarihli baskısının 1. sayfasından devamla 4. sayfasında yayınlanan 'Gürüz'e ağır mektup' başlıklı yazıda bahsedilen müvekkilim Prof. Dr. Rafet Evyapan'ın 'makbuzsuz para topladığı' ve 'öğrenci not çizelgesinde tahrifat yaptığı' şeklindeki mektuptan aktarma dahi olsa haberin hiçbir gerçek yönü olmayıp haber tamamen gerçeklik derecesi araştırılmadan ve de haberin devamında müvekkilimin kamu görevi nedeniyle kişilik hakları ile şeref ve haysiyetine hakaret edici ve habere küçültücü yakıştırma ve değerlendirmeler katarak yayınlanmıştır. Gerçekte:
a) Müvekkilim hiçbir şekilde makbuzsuz para toplamadığı gibi, Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü memurları tarafından toplanan makbuzsuz paralar ile ilgili olarak Valilik ve Savcılık makamlarına şikayetlerde bulunmuş ve olayı ortaya çıkaran kişi olmuştur. Söz konusu yazışmalar Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü, Bilecik Valiliği ve de Bilecik Cumhuriyet Savcılığı'ndan temin edilebilir.
b) Müvekkilimin 'Öğrenci not çizelgelerinde tahrifat yaptığı' şeklindeki haber ve suçlama da tamamen gerçekdışı olup iftiradır. Bu haber de gerçeklik derecesi
araştırılmadan basılmıştır. Haberin alıntı olması kusuru affettiremez. Müvekkilim öğrenci not çizelgesinde tahrifat yapmamıştır ve sözü edilen olayda da notu veren ve düzelten de müvekkilim olmayıp dersin hocasıdır.
c) Bahsi geçen haberin kaynağı olduğu belirtilen mektubu yazan tüm Öğrenci Üyeleri Derneği'nin müvekkilim hakkında dayanaksız ve kişilik haklarını ihlal eden, hakaret edici ve küçük düşürücü yazıları sebebiyle gerekli yasal girişimlerde bulunulacaktır. Müvekkilim, öğretim üyelerinin problemlerini bırakıp, öğrenci sorunları ile konuyu saptıran derneğin amacını anlamakta sıkıntı çekmemektedir.