Çevre Bakanı: Sera gazı emisyonunu azaltmalıyız

TBMM'de, küresel ısınma konusunda araştırma komisyonu kurulmasına karar verildi. Meclis'teki görüşmelerde Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu...

ANKARA - TBMM'de, küresel ısınma konusunda araştırma komisyonu kurulmasına karar verildi. Meclis'teki görüşmelerde Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye'de kişi başına düşen sera gazı emisyonunun OECD ortalamasının üçte biri seviyesinde olduğunu ama bunun düşürülmesi gerektiğini söyledi.
TBMM Genel Kurulu'nda dün küresel ısınm ve su sorunuyla ilgili araştırma komisyonu kurulması kabul edilirken, Bakan Eroğlu, konuyla ilgili bilgiler verdi. Kyoto Protokolü'ne Türkiye'nin taraf olması konusunda çalıştıklarını belirten Eroğlu, sera gazı emisyonunun Türkiye'de diğer ülkelere göre çok düşük seviyede olduğunu söyledi. Eroğlu, kişi başına düşen 4,1 tonluk karbondioksit eşdeğeri emisyon miktarı ile Türkiye'nin Avrupa Birliği ve OECD ülkelerinin üçte biri, ABD'nin de altıda biri seviyesinde olduğunu anlattı. Eroğlu, kişi başına emisyon miktarının ABD'de 24 ton, Güney Kore'de 9 ton olduğuna dikkat çekti. Orman alanlarının genişletilmesi için 2008'de bir seferberlik başlatacaklarını belirten Çevre Bakanı Eroğlu, küresel ısınmanın Türkiye'ye bazı olası etkilerini de şöyle sıraladı:

  • Orman yangınlarının sıklık ve süresi artabilir.
  • Türkiye daha sıcak bir iklim kuşağının etkisi altında kalabilir.
  • Su kaynaklarıyla ilgili birtakım sıkıntılar olabilir.
  • Sıcaklık artışı havalandırma ve soğutma masrafını artırmaktadır.
  • Ani kar erimeleri, çığ ve taşkınlarda artış olabilir.
  • En büyük etki de tarıma olur, verim düşüşü ve ürün çeşitliliğinde azalma yaşanabilir.