Çevre cezaları yüzde 53 arttı

Çevre Bakanlığı, çevreyi kirletenlere verilecek idari para cezalarını yüzde 53.2 oranında artırdı.

ANKARA - Çevre Bakanlığı, çevreyi kirletenlere verilecek idari para cezalarını yüzde 53.2 oranında artırdı. Yeni yılda uygulanacak para cezaları şöyle:

  • Her türlü atık ve artığın çevreye zarar verecek şekilde doğaya bırakılması, depolanması, taşınması ve zaklaştırılmasında kişilere 714 milyon, kuruluş ve işletmelere 2-3.5 milyar.
  • Kirlenmeyi önleme, durdurma, etkilerini giderme için gerekli tedbirleri almayan kişilere 3.5 milyar, kuruluş ve işletmelere 11-18 milyar lira.
  • Havada, suda, toprakta kalıcı özellik gösteren ve ekolojik dengeyi bozan kimyasalların üretimi, ithali, taşıma, depolama ve kullanımına ilişkin sınırlamaya uymayan kişilere 7 milyar, kuruluş ve işletmelere 21-36 milyar lira.
  • Standartların üzerinde gürültü çıkaran kişilere 357 milyon, kuruluş ve işletmelere 1-2 milyar lira.
  • Arıtma tesisi kurmayan kuruluş ve işletmelere 7-21 milyar lira.
  • Her türlü atık ve artıkların arıtılması veya zararsız hale getirilmesi sırasında çevrenin zarar görmemesi için önlem almayanlara 3-11 milyar lira.
  • Bütün sahillerde, karasuları, iç suları olan Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında, liman ve körfezlerde, tabii ve suni göller ile akarsuları kirleten balast tahliyesi yapan tankerlerden 1000 (dahil) grostona kadar olanlara 35 milyar 714 milyon lira, 1000-5000 groston arasındakilere 71.5 milyar lira, 5000 grostondan fazla olanlara ise 357 milyar lira.
  • Tankerler dahil diğer gemilerden denize her türlü atık ve artık döken, sintine tahliyesi yapanlardan 18-1000 groston arasındakilere 35 milyar 714 milyon lira, 1000 grostondan fazla olanlar 71 milyar 429 milyon lira.
  • Denizi kirleten ve sintine basan deniz vasıtalarına 2 milyar lira. (aa)