Çevre için yeni suç: Titreşim!

Çevre Yasası, 10 yıl sonra yeni sorunları içerecek biçimde tekrar Meclis gündeminde. Huzur bozacak gürültü gibi 'titreşim oluşturmak' da suç sayılacak.

ANKARA - 1995 yılında hazırlanıp Meclis'e sevk edilen, ancak itirazlar ve seçimler nedeniyle bir türlü görüşülemeyen 'Çevre Yasası'nda değişiklik tasarısı' bir kez daha gündemde. Çevre Komisyonu tasarıyı bugün görüşecek. Tasarıda, şu düzenlemeler yer alıyor:

 • Çevrenin korunması ve kamuoyunda çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla, okul öncesi eğitimden başlanarak örgün eğitim kurumlarının öğretim programlarında çevreyle ilgili konulara yer verilecek. Radyo ve TV'lerde programlar yayımlanacak.
 • Faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu veya proje tanıtım dosyası hazırlamakla yükümlü olacak. 'ÇED Olumlu Kararı' veya 'ÇED Gerekli Değildir' kararı alınmadıkça bu tür faaliyetlere onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemeyecek, proje için yatırıma başlanamayacak ve ihale edilemeyecek.
 • Kişilerin huzurunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü oluşturulmasının yanı sıra titreşim oluşturulması da yasak olacak. Gürültü ve titreşime neden olanlara, konutlar için 200 YTL, ulaşım araçları için 600 YTL, işyerleri ve atölyeler için 2 bin YTL, fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için 6 bin YTL ceza verilecek.
 • Çevre fonu oluşturulacak.
 • Egzoz ölçümü yaptırmayanlara 250 YTL, hava kirliliğine neden olan tesisleri, izin almadan kuran ve işleten veya iznin iptal edilmesine karşın devam edenlere 12 bin YTL, emisyon miktarlarının sınırları aşması durumunda 24 bin YTL, hava kirliliğine neden olan konutlara 150 YTL ceza verilecek.
 • ÇED sürecine başlamadan veya bu süreci tamamlamadan inşaata başlayana, proje bedelinin yüzde 1'i oranında ceza verilecek. Atık alım, arıtma ve bertaraf tesislerini kurmayanlarla, çalıştırmayanlardan 30 bin YTL ceza alınacak.
 • Deniz, göl ve akarsulara, katı atık, atıksu, petrol ve türevleri tahliyesi yapan tankerlere, groston başına 20 YTL'ye kadar ceza verilecek. Yasak atıkları toprağa verenler 12 bin YTL ile cezalandırılacak.
 • Biyolojik çeşitliliği bozanlara, Özel Çevre Koruma Bölgeleri için belirlenen esaslara aykırı davrananlara 10 bin YTL, içme ve kullanma suyu koruma alanlarına, kaynağa, sulama ve drenaj kanallarına atık boşaltanlara 24 bin YTL, umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere 50 YTL ceza verilecek.
 • Tehlikeli veya radyoaktif atıkları ülkeye sokanlarla, ön bildirimde bulunmadan ihraç eden veya transit geçişini yapanlara 1 milyon YTL ceza verilecek.
 • Yanlış ve yanıltıcı bilgi verenler ve bilgi vermemekte direnenler ile ÇED sürecinde yanlış ve yanıltıcı belge düzenleyenler ve kullananlar 6 aydan bir yıla kadar hapisle cezalandırılacak.
 • Çevreyi kirleten veya bozan herhangi bir faaliyetten zarar gören veya haberdar olan herkes ilgili makamlara başvurarak önlem alınmasını veya faaliyetin durdurulmasını isteyebilecek.
  'Uygulamak oldukça zor'
  Çevre Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Erdoğan Karaca, yeni hazırlanan çevre yasa tasarısının Türkiye'deki eksikliklerin önemli bir bölümünü gidermekle birlikte uygulama şansının bulunmadığını ileri sürdü. Yasanın ne kadar iyi olursa olsun, nitelik ve nicelik açısından bunu uygulayacak personel olmadıktan sonra bir anlam ifade etmediğine dikkat çeken Karaca, şunları söyledi: "Türkiye'nin sadece ormanlarından sorumlu olan Orman Bakanlığı'nda 30 bin personel bulunurken, ormanlar dahil tüm çevre varlıklarını yöneten bakanlığın çevre tarafında il örgütleri dahil yalnızca 1100 personel var. Türkiye'de yaklaşık 100 bin sanayi tesisi bulunurken, şu anki yapısıyla bakanlığın bunları denetlemesi mümkün gözükmüyor. Yalnızca Britanya'nın başkenti Londra'dan sorumlu çevre örgütünde 4 binin üzerinde personel bulunuyor."


  • http://www.radikal.com.tr/7410217410210

   YORUMLAR

   Bu habere henüz yorum yazılmamış.