Çevre raporu

TEMA desteğiyle ODTÜ Biyoloji Bölümü'nün düzenlediği 'Türkiye Arı Ölümleri Çalıştayı'nın sonuç bildirgesinde "Yöresel arı ölümleri erken uyarı olarak algılanmalı.

ARI ÖLÜMLERİ BİR ERKEN UYARI : TEMA desteğiyle ODTÜ Biyoloji Bölümü'nün düzenlediği 'Türkiye Arı Ölümleri Çalıştayı'nın sonuç bildirgesinde "Yöresel arı ölümleri erken uyarı olarak algılanmalı. ABD'deki gibi genel bir kayıp yaşanmadan konu önemsenmeli" denildi. Bildirgeye göre bu kış Hatay, Diyarbakır, Artvin ve Ardahan başta, özellikle Doğu Anadolu'da büyük arı kayıpları yaşandı, diğer bölgelerde ölümler önceki yıllar düzeyinde kaldı. Kayıplar erken mevsimde ve yöresel olduğu için bal üretiminde büyük düşüş beklenmiyor, asıl sorunun (tozlaşma azlığı nedeniyle) meyve, sebze ve endüstri bitkileri üretiminde görülebileceği belirtildi.