Cezaevi denetimi başlıyor

Cezaevi İzleme Kurulları'nın kuruluş
ve çalışma koşullarıyla ilgili yönetmelik yürürlüğe girdi.

ANKARA - Cezaevi İzleme Kurulları'nın kuruluş
ve çalışma koşullarıyla ilgili yönetmelik yürürlüğe girdi.
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Yönetmeliği dünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre; kurullar, bulunduğu yargı çevresinde infaz kurumu olan her Adalet Komisyonu'nca kurulacak. Kurullar, başkanla birlikte beş üyeden oluşacak. Üyeler göreve başlamadan önce Adalet Komisyonu'nun önünde ant içecekler.
Her an ziyaret edebilecek
En az iki ayda bir toplanacak olan kurullar, ilgili infaz kurumunu en az iki ayda bir olmak üzere ve gerekli gördüğü her zaman ziyaret edebilecek. Kurul üyeleri, hükümlü ve tutuklularla görüşebilecek, her türlü belgeyi inceleyebilecek. Kurullar üç ayda bir de rapor hazırlayacak.