Cezaevi eğitimli ellere bırakılacak

Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde eğitimli yönetici dönemi için kolları sıvadı ve personelinin görevde yükselme esaslarını yeniden düzenledi.
Haber: ADNAN KESKİN / Arşivi

ANKARA - Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde eğitimli yönetici dönemi için kolları sıvadı ve personelinin görevde yükselme esaslarını yeniden düzenledi. 'Dün yürürlüğe giren 'Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği'ne göre, cezaevi personelinin görevde yükselme esasları şöyle olacak:

 • En az iki defa eğitim kursuna katılmak ve 100 üzerinden en az 70 puan almak.
 • Yönetmelikteki görevlere aynı veya başka görev gruplarından atanmak için: Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının en az 76 puan olması, kurumda en az iki yıl çalışmış olmak.
  Mahkûmiyeti olan yandı
 • Hizmet grupları ve alt hizmet grupları arasındaki geçişler görevde yükselme eğitimi ve bu konudaki sınava tabi olacak.
 • İnfaz ve koruma memurluğuna yükselmek için: Firara sebebiyetten mahkûmiyeti bulunmamak, cezaevi kâtibi, infaz ve koruma, ambar, satın alma memuru, veznedar veya tahsildar olarak çalışıyor olmak.
 • İnfaz ve koruma başmemuru kadrosuna atanabilmek için: En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu ve en az beş yıl hizmeti olmak, engel mahkûmiyeti bulunmamak, sağlık kurulu raporuyla infaz ve koruma başmemurluğunu yapabilecek beden ve ruh sağlığına sahip olduğunu belgelemek, infaz ve koruma memuru olarak çalışmak.
 • Cezaevi müdürü kadrosuna atanabilmek için: En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, idare memuru olarak en az dört yıl görev yapmış olmak, mahkûmiyeti bulunmamak, sağlık kurulu raporuyla cezaevi müdürlüğü görevini yapabilecek beden ve ruh sağlığına sahip olduğunu belgelemek, müfettiş hal kâğıtlarının en az üçte ikisinin iyi olması şartı aranacak.
  Üniversite bitirmek avantaj
 • İdare memurluğuna atanabilmek için: En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokulların sosyoloji, psikoloji ve sosyal hizmetler bölümleriyle bunlara denk yabancı fakültelerden mezun olmak.
 • Eğitim uzmanı kadrosuna atanabilmek için: Öğretmen olarak en az üç yıl çalışmak.
 • Mühendis, mimar, sosyal çalışmacı, diş tabibi, cezaevi tabibi, veteriner, psikolog, diyetisyen, pedagog, öğretmen, kütüphaneci kadrolarına atanabilmek için: Üniversitelerin meslekleriyle ilgili en az dört yıllık öğrenim veren bölümlerini bitirmek.
 • Haklarında adli veya idari bir kovuşturma veya soruşturma bulunanlar görevde yükselme eğitimine katılamayacak.