Cezaevi İzleme Kurulları oluşturulacak

Cezaevlerindeki sorunların çözümüne toplumun katkısının ve yönetimde şeffaflığın saflanmasını öngören 'Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Yasa Tasarısı', TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

Cezaevlerindeki sorunların çözümüne toplumun katkısının ve yönetimde şeffaflığın saflanmasını öngören 'Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Yasa Tasarısı', TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Tasarı, bulunduğu yargı çevresinde infaz kurumu veya tutukevi olan her adli yargı adalet komisyonunca bir izleme kurulu oluşturulmasını öngörüyor. Beş üyeden
oluşacak kurulun üyeleri, dört yıl görev yapacak. İzleme kurullarına seçilecek kişilerde Devlet Memurları Kanunu'nda öngörülen koşulların yanı sıra 35 yaşını
doldurmuş olmak, herhangi bir siyasi partide görevi bulunmamak, kişisel nitelikleri ile dürüst, güvenilir ve ahlaklı tanınmış olmak koşulları aranacak. Kurul üyelerinin tıp, eczacılık, hukuk, kamu yönetimi, sosyoloji,
psikoloji, sosyal hizmetler ve benzeri alanlarda en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından birini bitirmesi; mesleğiyle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında ya da özel sektörde en az on yıl çalışmış olması koşulu da aranacak. Kurul üyeleri andiçerek görev başlayacaklar. İzleme kurulu en az iki
ayda bir olağan toplanacak, başkanın istemi üzerine olağanüstü toplantı yapılabilecek.


    ETİKETLER:

    TBMM