Cezaevinde daktiloya özgürlük!

Cezaevinde daktiloya özgürlük!
Cezaevinde daktiloya özgürlük!
Cezaevi yönetimi 'daktilo yasağı'nı "Örgütler cezaevinden yönetilir" diyerek savundu. Meclis'ten itiraz geldi: Savunma hakkı engellenemez.
Haber: TARIK IŞIK - tarik.isik@radikal.com.tr / Arşivi

Radikal’in gündeme getirdiği, halen cezaevinde bulunan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Başkanı Selçuk Kozağaçlı’ya elektronik daktilo verilmemesi konusunda ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı. Cezaevi yönetimi konuyu araştıran TBMM Cezaevlerini İnceleme Alt Komisyonu üyelerine gerekçe olarak, ceza infaz kurumlarında daktilonun bulunmasının örgütsel yapılanmaların ceza infaz kurumlarından yönlendirilmesine imkân sağlayacağını söylendi. Meclis ise hazırladığı raporda insan hakkı dersi verdi. Raporda, “Elektronik daktilo savunmayı kolaylaştıran bir araçtır. Konuya dair güvenlik endişeleri alınacak tedbirlerle giderilebilir. İnternet erişimi olmayan elektronik daktilonun tutuklulara verilebilmesi konusunda kanun düzeyinde bir mevzuat değişikliği gerekiyorsa yapılmasında fayda var” denildi.

Komisyon: Gerekirse mevzuat değiştirilsin 


TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun bünyesinde kurulan Cezaevleri Alt Komisyonu, 4 Ocak tarihinde AK Parti ’li Murat Yıldırım’ın başkanlığında hak ihlali iddialarını incelemek üzere Kocaeli (Kandıra) Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nü ziyaret etti. Ziyarette Radikal’in ortaya çıkardığı daktilo skandalı da gündeme geldi. ÇHD Başkanı Selçuk Kozağaçlı, omzunda platin bulunması nedeniyle yazı yazmakta zorlandığını, bundan ötürü idareden daktilo talebinde bulunduğunu ancak bu talebin reddedildiğini söyledi. Kozağaçlı, bu uygulamayla savunma hakkının ihlal edilmesinden şikâyet etti.
Yetkililer tarafından Alt Komisyon üyelerine verilen bilgide elektronik daktilo konusunda ‘mevzuat engeli’ olduğu ifade edildi. Bunun dışında yasağa gerekçe olarak ceza infaz kurumlarında daktilonun bulunmasının örgütsel yapılanmaların ceza infaz kurumlarından yönlendirilmesine imkân tanıyacağı, bunun da geçmişte örneği olduğu belirtildi. Mahpusların elektronik daktilodaki ürünlerini CD ortamında dijital olarak dışarıya çıkarmak isteyebilecekleri, bunun ise denetimi son derece güç olacağı kaydedilirken, “Bu uygulamaya Avrupa ’daki ceza infaz kurumlarında rastlamadık. Bu nedenle elimizde bir uygulama örneği bulunmamaktadır” denildi.
Yarın TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda ele alınacak Alt Komisyon raporunda ise özgürlükçü bir yaklaşım sergilendi. Raporda şöyle denildi:
“Komisyonumuz konuya savunma hakkı açısından yaklaşmaktadır. Bu perspektiften bakıldığında elektronik daktilonun savunmayı kolaylaştıran ve savunma hakkını güçlendiren bir araç olarak değerlendirilmesi mümkündür. Konuya dair güvenlik endişelerinin ise, alınacak tedbirlerle giderilebileceği düşünülmektedir. Bundan dolayı internet erişimi olmayan elektronik daktilonun tutuklulara verilebilmesi konusunda kanun düzeyinde bir mevzuat değişikliği gerekiyorsa TBMM tarafından, diğer alt düzenlemelerde değişiklik gerekiyorsa bakanlıkça hayata geçirilmesinde fayda mülahaza edilmektedir.”