Cezaevindeki 'ortak yaşam alanları' ilkeleri belirlendi

Adalet Bakanlığı, Terörle Mücadele Yasası'nın (TMY) 16'ıncı maddesinde yapılan
değişikliğin ardından F tipi cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin ortak yaşam alanları, iş yurtları ve çalışma atölyelerinden yararlanma ilkelerini
belirledi.

Adalet Bakanlığı, Terörle Mücadele Yasası'nın (TMY) 16'ıncı maddesinde yapılan
değişikliğin ardından F tipi cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin ortak yaşam alanları, iş yurtları ve çalışma atölyelerinden yararlanma ilkelerini
belirledi. Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, TMY'nin 16'ıncı maddesindeki değişikliğin ardından uygulamanın nasıl olacağına ilişkin F tipi cezaevi müdürlüklerine bir genelge gönderdi. Hücre disiplin cezası alan hükümlü ve tutukluların cezalarını çektikten sonra, diğer disiplin cezaların alanların ise cezalarını çekme koşulu aranmaksızın eğitim, spor, meslek kazandırma, iş yurdu çalışmaları ile diğer sosyal ve kültürel faaliyetlere iştirak edip etmelerinin Seçici Komisyon tarafından değerlendirileceğini kaydeden Türk, ortak yaşam alanları ile işyurtları ve çalışma atölyelerinden yararlanacak hükümlü ve tutukluların işledikleri suçlara, kurumdaki davranışlarına, ilgi ve yeteneklerine göre Seçici Komisyon tarafından ayrılacağını kaydetti. Türk, bu çerçevede uygulanacak programların süresi, katılacak grupların kaçar kişiden oluşacağına, programın özelliği, güvenlik koşulları ve kurumun olanakları dikkate alınarak cezaevi yönetimince belirleneceğini kaydetti. Hükümlü ve tutukluların cezaevine kabullerinde, odaların tespiti, değiştirilmesi, kapalı ve açık spor alanları, çok amaçlı salon, kreş, kütüphane, işyurtları ve çalışma atölyelerinde yararlanmalarına ilişkin kararları 'Seçici Komisyon' verecek. Bu komisyon, cezaevi birinci müdürü başkanlığında, doktor, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, öğretmen ve infaz koruma başmemurundan oluşacak.