Cezaevleri izlenemiyor

Adalet Bakanlığı'nın, F tipleri başta olmak üzere cezaevlerini sivil denetime açarak hak ihlallerini sona erdirme iddiasıyla çıkardığı...

ANKARA - Adalet Bakanlığı'nın, F tipleri başta olmak üzere cezaevlerini sivil denetime açarak hak ihlallerini sona erdirme iddiasıyla çıkardığı, cezaevlerinde 'izleme kurulları' oluşturulmasını öngören yasa iki buçuk aydır uygulamaya konulmadı. Bu duruma sinirlenen Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, bir genelge yayımlayarak yasanın derhal uygulamaya konmasını istedi.
19 Aralık 2000'de hizmete açılan F tipi cezaevlerindeki tecrit ve hak ihlalleri iddialarını karşılamak isteyen Adalet Bakanlığı, bir yasa paketi hazırlamış, bazı değişikliklerle bu paketteki yasalar Meclis'te kabul edilmişti. Pakette yer alan ve cezaevlerinin sivil denetime açılmasını amaçlayan yasayla, izleme kurulları
kurulması öngörülmüştü.
14 Haziran tarihli yasanın uygulama esasları 7 Ağustos 2001 tarihli yönetmelikle
belirlenmiş, kurulların Adli Yargı Adalet Komisyonu'nca oluşturulmasını öngören yönetmelik genelge ekiyle başsavcılıklara iletilmişti.
Üstlenen yok
Yasanın kabul tarihinin üzerinden dört, yönetmeliğin üzerinden ise iki buçuk ay geçmesine karşın, adliyelerde bu yönde hiçbir çaba gösterilmediği, varsa da genelgeye rağmen bu konuda bakanlığa hiçbir bilgi verilmediği ortaya çıktı. Bunun üzerine Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, önceki gün yeni bir genelge yayımladı ve kurulların oluşturulması için ivedilikle çalışmalara başlanmasını istedi.
Genelgede, kurul üyelerinin kanunda öngörülen niteliklere ve toplumda saygınlıklarıyla tanınmış kişiler arasında seçilmesinde hassasiyet gösterilmesi, kurullara adliyelerde çalışma odası tahsis edilmesi ve kendilerine her türlü yardımın yapılması istendi.