Cezaevleri yine dolu

Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısı 1 Haziran 2003 itibarıyla 63 bin 803 olarak tespit edildi.

ANKARA - Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısı 1 Haziran 2003 itibarıyla 63 bin 803 olarak tespit edildi. Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, 1986-2003 yılları arasında ceza ve tutukevlerindeki hükümlü ve tutuklu sayılarını belirledi. Verilere göre, 18 yıllık sürede cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısının en az olduğu yıl 1991, en çok olduğu yıl ise 2000 oldu. Cezaevlerinde 1986 yılında 52 bin 313 kişi bulunurken bu rakam 2000'de 67 bin 500 oldu. Aynı yılın aralık ayında çıkartılan Af Yasası'yla 18 bin kişi tahliye edildi. Aradan geçen üç yılda ise cezaevleri yine doldu.
1 Haziran 2003 tarihi itibarıyla cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısı 63 bin 803 olarak hesaplandı.