'Che Guevera'nın imanından eminim!'

'Che Guevera'nın imanından eminim!'
'Che Guevera'nın imanından eminim!'
Gezi eylemlerinde çokça konuşulan gruplar arasında yer alan 'Devrimci Müslümanlar'ın kurucularından Eren Erdem, 'muhafazakar dünyayı kirlenmiş bir denize benzeterek' ilginç açıklamalar yaptı.

Radikal.com.tr - Gezi eylemleri sırasında kendinden sıkça bahsettiren 'Devrimci Müslümanlar' grubunun kurucularından Eren Erdem Birgün gazetesinden Can Uğur'la yaptığı söyleşide ilginç açıklamalarda bulundu. 'Muhafazakar dünya 'yı 'kirlenmiş bir deniz'e benzeterek mücadelelerinin bu kesimlere karşı olduğunu belirten Erdem, Gezi direnişi öncesinde homofobik olduğunu ancak "direnişteki pratik sayesinde bu konuda özeleştiri verdiğini" ifade ediyor. Söyleşiden bir bölüm şöyle:

- İsimden başlayalım isterseniz neden Müslümanlığın önüne devrimci ifadesini koyma ihtiyacı hissediyorsunuz?
- Ben İslam dini üzerine eğitim almış birisiyim. Benim gördüğüm İslamın bugün konuşulan tartışılan İslamla ilgisi yok. Peygamber sonrası İslamın hızla sağa savrulduğunu söyleyebiliriz. Bu savrulmayla birlikte İslam hiyerarşik yapılanmanın rejimi haline geldi işte biz okuma ve pratik biçimini tersyüz edecek bir model sunduğumuz için bu statüko karşıtlığına önem verdiğimiz için kendimize devrimci Müslümanlar diyoruz.

- Kendinizi solcu olarak tanımlıyor musunuz?
Kendimi ideolojik-politik açıdan solcu itikadi açıdan Müslüman olarak tanımlıyorum.

- Hareketiniz neden İslamcı çevreler içerisinde etkin değil?
Bugün hâkim İslamcı duruş belli dinamik ve söylemlerle hareket ediyor. Biz bu söylemlerin dışında duruyoruz. Bundan olayı o cenah içerisinde çok hakim olmamız mümkün değil. Bugünün İslamcıları 28 Şubat’ta egemen söylem altında ezilirken birden o sopanın sahibi haline geldiler ve kendi çevrelerine bulunmayanlara yaşam şansı bırakmıyor. Ancak şunu da ekleyebilirim kanaat önderleri arasında olmasa bile gençler arasında söylemlerimiz karşılık buluyor.

- "İslamcılara solu anlatmak yerine solculara İslamı anlatıyorsunuz" yönündeki eleştiriyi nasıl yorumluyorsunuz?
- Benim birçok konferansım oldu, bunların hiçbirisinde solculara itikadı anlatmadım. Solculara dinin temel meselelere dönük aslında ne dediğini anlatmak istedim. Rahmetli Hikmet Kıvılcımlı’nın yaptığı gibi. Solun dinle mesafesini azaltmak adına kısmi veriler ortaya koydum. Derdim insanların Müslüman olması değil. Şunu da açıkça söyleyebilirim bugün emparyalizmle işbirliği yapan bir İslamcıdan daha çok Che Guevara’nın imanından emin olurum.

''Che'nin imanından eminim''