CHP şarap enstitüsü istedi

ANKARA- CHP Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş, Meclis’e, Ankara’nın şaraplarıyla ünlü Kalecik ilçesinde Bağcılık ve Şarapçılık Enstitüsü kurulmasına ilişkin kanun teklifi verdi.
Ateş, TBMM Başkanlığı’na sunduğu kanun teklifinin gerekçesinde, üzümden elde edilen en yüksek katma değerin, şarap üretiminden sağlanmasına rağmen, Türkiye’de üretilen üzümün sadece yüzde 3’ünün şarapçılıkta kullanıldığını vurguladı. Teklifte, Avrupa ülkelerinin ise ürettiği üzümün yüzde 80- 90’ını şarap üretiminde değerlendirdiği, kuru üzüm ihtiyacını ise Türkiye’den karşıladığı kaydedildi. Kanun teklifi gerekçesinde şöyle denildi:
“1904’te Avrupa’ya 340 milyon litre şarap ihraç eden Türkiye, bugün sadece 3-4 milyon litre şarap ihraç edebilmektedir. Dünya şarapçılık sektörü 150 milyar dolar dolayında dış pazara sahip. Türkiye’nin bu pazardan elde ettiği gelir ancak 4 milyon dolardır. Dünya şarapçılık pazarındaki payımız yüzde 1’i bile bulmuyor.” (Radikal)