Çiçek: Yetkinizi kullanın

Adalet Bakanı Cemil Çiçek, hâkim ve savcılardan, geçmişten farklı olarak yetkilerini tam kullanmalarını, başkasına devretmemelerini ve hak ihlallerini önleyip, fiili durumlara izin vermemelerini istedi.

ANKARA - Adalet Bakanı Cemil Çiçek, hâkim ve savcılardan, geçmişten farklı olarak yetkilerini tam kullanmalarını, başkasına devretmemelerini ve hak ihlallerini önleyip, fiili durumlara izin vermemelerini istedi. Çiçek, stajlarını tamamlayan 118 hâkim ve savcının kurayla ilk görev yerlerine atanması nedeniyle düzenlenen toplantıda, genç meslektaşlarına şöyle seslendi:
Bu onur mesleği: Bu meslek bir onur mesleğidir. Bu mesleği icra edenler, bu onuru miras bırakacaktır. Tüm toplumlarda en yüce duygu adalettir. Bu onurun en fazla ortaya çıktığı toplumlar ise demokratik toplumlardır.
Modernleşmenin öncüsü olun: Cumhuriyet'le yürürlüğe konulan modernleşme projesinin öncüsü hukukçular olmuştur. Yargı ve adaletteki devrimler bunda önemli rol üstlendi. Şimdi AB gibi önemli virajı alıyoruz, gerideki 78 yıl gibi bu sürecin öncülüğünü de bu meslek mensupları yapacak. Münferit bazı olaylara bakarak yanılgıya düşmemek lazım. Bundan sonra da çağı yakalama konusunda, insan hakları, özgürlükler, hukukun üstünlüğüne giden yolda en büyük işi bu meslektekiler yapacak.
AB ile anlaşılacak: Türkiye'nin AB süreciyle birlikte hukuk devletinin ne anlama geldiği ve önemi, her geçen gün biraz daha anlaşılır hale gelecek. Şüphesiz yargının kendisinden beklenen görevi yerine getirebilmesi için moral desteğe, bütçeden daha fazla paya ihtiyacı var. Destek verilmeden her olumsuzlukta yargıdan çözüm beklentisi, çok gerçekçi olmaz. Hak ve özgürlüklerin teminatı yargıdır. Bunları topluma kazandırmak istiyorsak, yargının sıkıntıları çözülmeli. Tasarılarımız var. Hâkim-savcı kadrosunu Batı ile karşılaştırdığımızda oran beşte bir. Yargı mensubu sayısı artırılmalı. Daha önemlisi, hukukun yargının öneminin kavranması, zihniyet değişimi için elimizden geleni yapıyoruz.
İhlallere izin vermeyin: İstirhamım, yetkilerinizi sonuna kadar kullanın. Sıkıntının en önemli nedenlerinden biri bu çünkü. Yetkilerinizi başkasına devretmeyin, o yetki size verilmiş. Aksi durumda başka sıkıntılar çıkıyor. O durumda faturayı biz ödüyoruz. Yetkinizi kullanın. İhlallere de imkân vermeyin. Yasa yürürlükte ise uygulanır. Yoksa kaldıralım. Hem yasa uygulanacak denirken, hem fiili durum olursa, o zaman fiili durum kural haline gelir. O zaman yasa yapmaya gerek kalmaz. Bunun nedeni yetkilerin kullanılmamasıdır.
Siyasi destek bizden: Geçmiş dönemde bu yetkilerin kullanılması için siyasi ortamlar uygun olmamış olabilir. Şimdi bu yetkilerin kullanılabilmesi için sizinle birlikte mücadele verecek insanlar var. Biz varız, kurul var, telefonlarımız, kapımız açık.
Yeni yasalar çıkıyor. TCK çıktı. Yıl sonuna kadar CMUK'u da çıkaracağız. Temel yasaları elden geçiriyoruz. Artık sadece fakültede öğrendiklerimizin yetmeyeceğini bilin.