Çiftçiye konfederasyon hakkı

Çiftçiye konfederasyon hakkı
Çiftçiye konfederasyon hakkı
Tütün Sendikası'nın kapatılmasına karşı karar veren Yargıtay, bu kez de çiftçi sendikaları koınfederasyonunun kapatılamayacağı yönünde görüş bildirdi.
Haber: ENİS TAYMAN - enis.tayman@radikal.com.tr / Arşivi

Cuma günü Tütün Sendikası’nın kapatılmasına karşı karar veren Yargıtay, bu kez de çiftçi sendikaları koınfederasyonunun kapatılamayacağı yönünde görüş bildirdi. Böylece çay, tütün, hububat, fındık, zeytin ve üzüm üreticileri ile hayvan yetiştiricileri tarafından kurulan sendikaların oluşturduğu konfederasyonun önünde engel kalmadı.

2008’de kurulan Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu’na karşı Ankara Valiliği tarafından açılan ve Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada yerel mahkeme, konfederasyon kurulamayacağını belirtmişti. Mahkeme, konfederasyonun, işçi işveren sendikası niteliği bulunmadığı ve çiftçilerin sendika kurmasının mümkün olmadığı yönünde karar vermişti. Çiftçi Sendikaları bu karar üzerine Yargıtay’a başvurmuştu.

KONFEDERASYON SOSYAL HAK GETİRECEK
Yargıtay, çiftçi konfederasyonu önünde bir iç hukuk kuralı bulunmadığını ve uluslararası sözleşmelerle de çiftçilerin örgütlenme haklarının güvence altına alındığını belirterek mahkemenin kapatma kararını bozdu. Konfederasyonun avukatı Fevzi Özüer, Radikal’e yaptığı açıklamada, “Ankara Valiliği, işveren sendikası olarak kurulmamıza izin veriyordu. Ancak çiftçi sözleşmeli üretim yapıyor. Ancak bu sözleşmeler, belirlenen tarihte ürünün teslimine bağlı işliyor. Sosyal hakları kapsamıyor. Konfederasyon tüzel kişilik kazandığı için çalışanlar artık adına kendi üyelerinin koşullarının düzenlendiği kurallarla sözleşme yapabilecekler” dedi.

İÇ HUKUK DÜZENLEMESİ GEREK
Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Abdullah Aysu ise yaptığı yazılı açıklamada, yargı kararlarının uygulanması için yasama organının bir an önce iç hukuk düzenlemesi yapması ve çiftçi haklarının yasal güvenceye kavuşturulması gerektiğini belirtti.