Cinsel taciz mağdurları yılmayın!

Cinsel taciz mağduru olan, ancak "Tanık yoktu. Şikâyet etsem bile kanıtlayamam" korkusu yaşayanların çaresizliği sona eriyor.
Haber: ADNAN KESKİN / Arşivi

ANKARA - Cinsel taciz mağduru olan, ancak "Tanık yoktu. Şikâyet etsem bile kanıtlayamam" korkusu yaşayanların çaresizliği sona eriyor. Kimse yokken kadın çalışanını yanaklarından öpmek ve onu kendisini öpmeye zorlamakla suçlanan avukat, önce sekiz ay hapse çarptırıldı, sonra kınandı, ardından 7 bin YTL tazminata mahkûm oldu. Yargıtay'ın tazminat kararını da onamasıyla, birebir görgü tanığı olmayan cinsel taciz davalarında örnek teşkil edebilecek bir hukuki yol açılmış oldu.
Cinsel tacizin, birebir görgü tanığı olmasa da inandırıcı başka kanıtlara dayanılarak cezalandırılabileceğine ilk örnek oluşturan dava 2001'de açıldı. Avukat Memduh Tekelioğlu'nun bürosunda işe başlayan avukat E.C. büroda yalnız bulundukları sırada avukatın kendisini yanaklarından öptüğünü ve kendisinden de onu öpmeye zorladığını belirterek, savcılığa şikâyette bulundu.
Suçlanan avukat 'İftira' dese de Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesi, savunmayı reddetti, E.C.'nin yaşadığı şoku ve olayın hemen ardından ağlayarak aktardığı arkadaşını da dinleyip sanığı sekiz ay hapse mahkûm etti, cezayı erteledi. Kararda, "Görgü tanığı ve maddi delinin bulunmadığı muhakkaktır. Ancak tarafların ve olayın özellikleri göz ardı edilerek suç kanıtı olarak mutlaka tanık aranması birçok olayın da cezasız kalması gibi hukuken tecviz olunmayacak bir sonuca yol açar. Henüz avukatlık mesleğinin başlangıcında bekâr genç bir bayanın başkasını zarara uğratmak isterken kendisini zarara uğratması insanın doğasına aykırı" denildi. Yargıtay 5. Ceza Dairesi, 'tanıksız tacize hapsi' onayladı.
Mağdur avukat E.C., ardından baroya şikâyette bulundu, ancak baro suçlanan avukata sadece 'kınama' cezasıyla yetindi. E.C., bir de tazminat davası açtı. Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesi, suçlanan avukatı 7 bin YTL tazminata mahkûm etti. Kararda "Davalı, davacının rızası dışında, davacıyı yanaklarından öpmüş, sarkıntılık suçunu işlemiştir. Bu eylem, davacının Borçlar Kanunu 49. maddesinde korunan kişilik haklarını ihlal eder niteliktedir" denildi.
Yasal faiziyle ödeyecek
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi bu tazminat kararını da onaylayarak kesinleştirdi. Benzer davalarda yol gösterici olacak karara göre, suçlanan avukat tazminatı 2001'den itibaren yasal faiziyle ödeyecek.