Çocuğa adalette karmaşa

Çocukların sanık olduğu davalar hızla artıyor. Buna karşın çocukların yargılanmasını içeren düzenlemeler, Avrupa Birliği (AB) uyum sürecindeki değişikliklerle iyileşeceği yerde, daha da karmaşık bir hale geldi.
Haber: DEMET BİLGE ERGÜN / Arşivi

İSTANBUL - Çocukların sanık olduğu davalar hızla artıyor. Buna karşın çocukların yargılanmasını içeren düzenlemeler, Avrupa Birliği (AB) uyum sürecindeki değişikliklerle iyileşeceği yerde, daha da karmaşık bir hale geldi. Yargıda, çocukları ilgilendiren hükümler farklı yasalarda yer aldı ve ortaya daha da karmaşık bir mevzuat çıktı.
Örneğin, suçlar Türk Ceza Kanunu'nda, yargılama usulleri Ceza Mahkemeleri Kanunu'nda, cezayla ilgili bölüm Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da düzenlendi. Yani çocuklarla ilgili düzenlemeler ceza hukuku içinde kaldı. Tüm bu karışıklığın üzerine, bir de Adalet Bakanlığı'nın çocuk mahkemeleri kanun tasarısı taslağındaki eksikler eklendi. Hukukçu, psikolog, sosyal bilim uzmanları ve çocuk alanında görev yapan sivil toplum örgütleri ayağa kalktı: "Türkiye artık çocuk adalet sistemini geliştirsin."
Sivillerden Meclis'e uyarı
Sosyolog, psikolog, hukukçu, akademisyen 84 kişi, çocuk alanında görev yapan 19 sivil toplum örgütü ve 22 ilin baro çocuk hakları merkezinin desteğiyle 'Çocuk Adalet Sistemi Yapılandırma Girişimi' oluşturuldu. Girişim, bir manifesto hazırlayarak TBMM Adalet Alt Komisyonu'na gönderdi. Metinde, çocukların, ceza hukukunun dar alanına hapsedildiği, uygulayıcıların önüne karmakarışık bir mevzuat konulduğu belirtildi, ilgili tüm hükümlerin tek kanunda toplanması ve 'Çocuk Koruma Kanunu'nun çıkarılması istendi.
'Aceleye getirilmesin'
Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı ve Başbakanlığa sunulan çocuk mahkemeleri kanun tasarısı taslağındaki eksiklikler de endişeleri artırdı. Hukukçular, yasanın 1 Nisan'a yetiştirilme kaygısıyla aceleye getirilmemesini istiyor. Çocuklara kelepçe takılmasını yasaklayan ve bazı koruyucu tedbirler öngören tasarı kısmen olumlu bulunsa da, içeriğinde önemli eksikler barındırıyor. Tasarının hazırlanmasında görev alan hukukçu ve akademisyenler, önerilerinin dikkate alınmadığını söylüyor.
'Çocuğun yararına değil'
Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Handan Yokuş Sevük, çocuk adalet sisteminde topluma nazaran çocuğun yararının düşünülmesi gerektiğini söyledi. Doç. Dr. Sevük, bu konuda şu uyarılarda bulundu:
"Tasarıda, ceza sorumluluğu olmayan çocuklara yaptırım anlamına gelen güvenlik tedbiri (hapis cezası yerine geçen yaptırım) uygulanabileceği belirtiliyor. Bu, çocuğun yeniden topluma kazandırılmasını olanaksız hale getirecek.
Bunu, 'Suç işleyen çocuğu serbest bırakalım' anlamında söylemiyoruz. Tedbir, çocuğu suç ortamından uzak tutmak ve çocuğun yararı için alınır. Tasarıda, güvenlik tedbirlerinin süresi de belirtilmemiş ve mahkeme yapılmadan buna karar verileceği öngörülmüş. Bu fahiş bir hata. 1 Nisan'a yetiştirme kaygısıyla hareket etmeden bu tasarının mutlaka yeniden tartışılması gerekir."
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Seygi Sayıta da, "Çocuk yargılaması bakımından Türkiye'nin alması gereken uzun bir yol var. Çocuk sorununu güvenlik sorunu olarak görmekten vazgeçilmeli" dedi.
Tasarıda neler değişmeli?
Çocuk hakları konusunda uzun zaman çalışan İstanbul Barosu avukatı Seda Akço, tasarıda eleştirilen noktaları şöyle sıraladı:

 • Tasarı, ceza sorumluluğu olmayan çocuklar için güvenlik tedbiri öngörmüş. Anayasa'da güvenlik tedbiri, 'suçlu kişiler için ceza yerine uygulanacak yaptırımlar' olarak öngörülüyor. Ceza sorumluluğu olmayan çocuklara suçlu denemez ve yargılama yapılmadan güvenlik tedbiri uygulanamaz. Bu madde çıkarılmalı.
 • Eski yasada, ceza sorumluluğu olan çocuklar için ceza yerine tedbir imkânı vardı. Yeni Türk Ceza Kanunu'nda ceza sorumluluğu olan çocuklar için alternatifsiz ceza öngörülmüş. Bu, çocuklar için son derece tehlikeli bir yaklaşım.
 • Tasarı, çocukların yetişkinlerle birlikte suç işlemeleri halinde birlikte yargılanmasını öngörüyor. Çocukların işledikleri suçlarda kendilerine özgü makamlarda yargılanmaları esas olmalı.
 • Tasarının, 15 yaşından küçüklerin tutuklanmamasını öngören maddesi, önemli bir gelişmeyi içeriyor. Ancak, bu madde de, adli kontrol mekanizması iyi işlerse olumlu sonuç doğurur.
 • Tasarıda 'sosyal inceleme' yer alıyor, ancak bunun hangi hallerde yaptırılacağı düzenlenmiyor. Sosyal inceleme için bu konudaki bütçe açıkça düzenlenmeli.
 • Çocuklar hakkında verilen kararların yerine getirilmesi, 'denetim' değil 'gözetim kararı' ile olmalı. Çünkü yapılmak istenen, kararın amacına ulaşması için ona rehberlik edecek bir uzmanla birlikte çalışmasının sağlanması. Çocuklar, Denetimli Serbestlik Kanunu dışında bırakılmalı, gözetimin esasları çocuklara özgü bir kanunla düzenlenmeli.


  • http://www.radikal.com.tr/7404697404690

   YORUMLAR

   Bu habere henüz yorum yazılmamış.