Çocuğunu terk edene hapis cezası

TBMM Adalet Komisyonu'nda yeni TCK tasarısının 'terk' ve 'ihbar ve yardımdan kaçınma' maddeleri yeniden düzenlendi.

ANKARA - TBMM Adalet Komisyonu'nda yeni TCK tasarısının 'terk' ve 'ihbar ve yardımdan kaçınma' maddeleri yeniden düzenlendi. Komisyon, tasarıda öngörülen hapis cezalarını az bularak artırdı.
Buna göre, yaşı veya hastalığı dolayısıyla kendini idare edemeyecek olan ve bu nedenle koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan birini kendi haline terk eden kişiye üç aydan iki yıla kadar hapis cezası verilecek. Terk dolayısıyla mağdur hastalığa yakalanmışsa kasten yaralama, ölmüşse kasten öldürme suçuna ilişkin hükümler uygulanacak.
Eski tasarıda terk etme cezası 'üç aydan bir yıla kadar hapis' olarak düzenleniyordu. Ayrıca, terk etme sonucu mağdur yaralanmış ya da ölmüş ise ya da terk edilen çocuk evlilik dışı doğmuş ise cezai indirimler öngörülüyordu.
Bildirmeyen de suçlu
Komisyon, tasarının 'yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere' yalnızca para cezası öngören maddesine, hapis cezasını da ekledi. Hastalığı ve yaralanmadan dolayı veya başka herhangi bir nedenle kendini idare edemeyecek durumda olan kimseye hal ve koşulları elverdiği ölçüde yardım etmeyen ya da durumu derhal ilgili makamlara bildirmeyen kişiye altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ya da adli para cezası verilecek.
Yardım veya bildirme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi dolayısıyla söz konusu kişinin ölmesi halinde bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak.