Çocuğunuzun öğretmeni ideal mi?

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı ilköğretim öğretmenlerinde bulunması gereken nitelikleri tek tek belirledi. Ortaöğretim öğretmenleri için de çalışma başlatıldı. ‘Öğretmen yeterlikleri’ belirlenirken ABD, İngiltere, Seyşel Adaları, Avustralya ve İrlanda gibi ülkelerdeki örnekler de göz önünde bulunduruldu. Pilot altı ilde öğretmenler, okul yöneticileri; sendika, dernek ve sivil toplum örgütü üyeleri, kamu kurumu mensupları, öğretim elemanları ve öğretmen adaylarından oluşan toplam 6 bin 743 kişinin görüşü alındı. Öğretmende aranan nitelikler şöyle:

* Öğrenciye ismiyle hitap eder. 

* Öğrencilerin fikirlerine ve ürettiklerine değer verir. 

* Sınıf içi ve dışı etkinliklerde demokratik davranır. 

* İnsan haklarına uygun davranır. 

* Ulus, birey ve inançlara karşı ayrımcılık yapmaz. 

* Öğrencinin geçmişine ve sosyo-ekonomik durumuna göre ön yargısız davranır. 

* Her öğrencinin başarılı olacağına inanır. 

* Öğrenciler sorulara farklı yanıtlar verdiğinde olumlu tepki gösterir. 

* Stresle başa çıkma yollarını bilir ve kullanır. 

* Kişisel bakımına ve sağlığına özen gösterir. 

* Zorluklarla mücadele eder. 

* Türk milli eğitim sisteminin dayandığı temel değer ve ilkeleri bilir. 

* Mesleki gelişimine yönelik yayınları izler. 

* Öğrencinin kişisel gelişimini ailesiyle paylaşır. 

* Sınıf kurallarını öğrencilerle birlikte belirler. 

* Aileleri tanımak için bireysel ya da gruplarla veli görüşmeleri düzenler. (Radikal)