Çocuk hakları kurulu: Kurulmadan dağıldı

Çocuk hakları kurulu: Kurulmadan dağıldı
Çocuk hakları kurulu: Kurulmadan dağıldı
Çocuk Vakfı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 16 ay önce kurulan Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu'nun kuruluşundan bu yana amacına ve işlevine yönelik hiçbir çalışma yapmamasına tepki göstererek kurul üyeliğinden çekildi.
Haber: UMAY AKTAŞ SALMAN - umay.aktas@radikal.com.tr / Arşivi

Çocuk Vakfı çekilme kararıyla ilgili açıklamasında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nı çocuk haklarına saygıya davet etti. “1. Çocuk Hakları Strateji ve Uygulama Planı" da bir yıldır karara dönüştürülemedi.

4 Nisan 2012’de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu’nu kurdu. Kurulda kamu kurum ve kuruluşlarından 20, sivil toplum kurum ve kuruluşlarından da 20 olmak üzere 40 üye bulunacaktı. Bu üyeler arasında Adalet, Milli Eğitim Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı temsilcilerinin yanı sıra Çocuk Vakfı, Gündem Çocuk Derneği, Türk Eğitim Derneği, Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı gibi STK’lar da yer aldı. Kurul hayata geçirildikten yaklaşık bir ay sonra ilk toplantısını yaptı. Sonra da başka bir adım atılmadı.

PLAN KARARA DÖNÜŞTÜRÜLMEDİ

TBMM himayesinde gerçekleştirilen 1. Çocuk Hakları Kongresi sürecinde yenilenen 1. Çocuk Hakları Strateji ve Uygulama Planı, izleme kurulunun ilk toplantısında da konu oldu. Plan, öneriler doğrultusunda redaksiyonu yapılarak sonuçlandırıldı. Ancak aylar geçmesine karşın plan, yüksek planlama kurulu kararına dönüştürülmedi, ne de bir hükümet kararı söz konusu oldu.

SONUÇ ALINAMADI
Kuruluş amacına yönelik adım atılmayınca Çocuk Vakfı, tepki gösterdi ve üyelikten çekildi. Mustafa Ruhi Şirin’in başkanlık yaptığı vakıftan yapılan açıklamada şöyle denildi :
“27 Ocak 1995 tarihinden bu yana Türkiye’nin Taraf olduğu BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ile, ülke ölçekli çocuk çalışmalarının Koordinasyonundan Hükümet adına sorumlu olan Bakanlığınızın 4 Nisan 2012 tarih ve 28254 sayılı Genelgeye göre Başkanlığınızda kurulmuş bulunan Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu, 8.5.2012 tarihinde yaptığı ilk toplantı dışında, amacı ve işlevine yönelik hiçbir çalışma yapmamıştır. Önerilerimize rağmen şimdiye kadar sonuç alınamamış olması nedeniyle, Çocuk Vakfı, Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu üyeliğinden çekilme kararı almıştır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nı çocuk haklarına saygıya davet ediyoruz.”