Çocuk yasasına hukukçu itirazı

Çocuk hakları konusunda hukukçular kaygılı: Düzenleme Ceza Yasası'nda olmasın. Çocuk, büyükten ayrı yargılansın.
Haber: DEMET BİLGE ERGÜN / Arşivi

İSTANBUL - Özel koruma ihtiyacı olan ve suça sürüklenen çocukların korunmasını, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasını amaçlayan 'çocuk hakları kanunu tasarısı', bugün Adalet Komisyonu'nda görüşülecek.
Pek çok olumlu hükümler taşıyan tasarıdaki bazı düzenlemeler ise endişe yaratıyor. Çok sayıda hukukçu, sosyolog, psikolog, çocuk hakları konusunda uzman sivil toplum örgütleri ve baroların çocuk hakları merkezlerinin desteğiyle oluşturulan 'Çocuk Adalet Sistemi Yapılandırma Girişimi', tasarı üzerinde çalışma yaptı. Tasarının artı ve eksileri şöyle:
Kanunun amacı ve içerdiği tanımlar: Tasarının 'amaç ve tanımlar' maddesinde yer alan 'suça sürüklenen çocuk' kavramı, uluslararası literatürde 'damgalayıcı' olduğu için terk edilmiştir. Bunun yerine 'kanunla ihtilafa düşen çocuk' kavramı kullanılmalı.
Kanunun kapsamı: Özel korunmaya muhtaç çocuklarla kanunla ihtilafa düşmüş çocukların birlikte ele alınması olumlu. Kanunla ihtilaflı olmak da özel korunmaya gereksinimin göstergelerinden biridir. Bu kanun çocuk yargılamasıyla ilgili esas ve usulleri kapsamalı. Bu nedenle TCK, CMK ve Ceza ve Güvenlik Tedbirleri Kanunu'ndaki çocuklarla ilgili düzenlemeler çıkarılarak, bu kanun içine alınmalı. Böylece sorun bir bütünlük için ele alınır.
Çocuk mahkemeleri: Şu anda üç hâkimli olan çocuk mahkemeleri, sulh ve asliye ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçlar bakımından tek hâkimli hale getiriliyor. Bu, çocuk mahkemelerini rahatlatacak. Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne uygun düzenleme yapılmış. Aynı şey, çocuk kolluğu ve savcılıklara bağlı kurulacak çocuk büroları için de geçerli.
Makam için özel uzmanlık şartı aranması sevindirici bir gelişme. Ancak mahkemelerin görevleri kanunla ihtilaf halindeki çocukları değil, özel korumaya muhtaç çocukları da kapsamalı. Kararların uygulanması ve kurumların gözetimini çocuk hâkimi yapmalı.
Koruyucu-destekleyici tedbirler: Maddeye koruyucu tedbirleri açıklayacak şekilde 'Çocuğun içinde bulunduğu tehlikeden uzaklaştırmak için bulunduğu yerden alınarak, evlat edinmeye aracılık hizmetlerinden yararlandırma, koruyucu aile yanına veya yatılı kuruma yerleştirme gibi tedbirlerdir' açıklaması eklenmeli. Koruyucu kararları alma görevi karışıklığa neden olmamak için tek bir mahkemeye ait olmalı.
Gözaltı ve adli kontrol: Tasarının adli kontrolü ve 15 yaşından küçüklerin tutuklanmamasını öngörmesi önemli bir gelişme. Gözaltına alınacak çocuklar, istismar ve suça itilme gibi risklerden korumak için mutlaka yetişkinlerden ayrı bir yerde tutulmalı.
Davanın ve hükmün açıklanmasının ertelenmesi: Kamu davasının açılması veya hükmün açıklanmasının ertelenmesi, ceza adalet sistemi dışında çözüm aramak için önemli. Bu nedenle kanunla düzenlenmesi de olumlu. Ancak erteleme halinde uygulanacak şartlara çocuğun uymaması halinde ceza yaptırımı gündeme gelecek. Şartın neden yerine getirilemediği araştırılmalı.
Güvenlik tedbirleri: TCK'nın 31. maddesi 'ceza sorumluluğu olmayan çocuğa güvenlik tedbiri uygulanmasını' öngörüyor. Bu durum çelişkili. Ceza sorumluluğu olmayan çocuğa dava açılamaz. Bu durumda suçlu kişiler için uygulanan 'güvenlik tedbirleri' de bu çocuklara uygulanamaz. TCK' nın bu maddesi kaldırılmalı.
Güvenlik tedbirleri, ceza sorumluluğu olan çocuklar için cezadan kaçınmak üzere kullanılabilecek tedbirler olarak düzenlenmeli. Yürürlükteki 'Çocuk Mahkemeleri Kanunu'nda ceza sorumluluğu olan çocuk için ceza yerine tedbir uygulanabiliyordu. Bu haliyle tasarı geri götürücü nitelikte. Ancak ceza sorumluluğu olmayan çocuğa 'güvenlik tedbiri' konusunda ısrar ediliyorsa, bu çocuklar hakkında ne tür bir yargılama yapılacağı kanunla düzenlenmeli.
Birlikte işlenen suçlar: Tasarı çocukların yetişkinlerle birlikte suç işlemeleri halinde onlarla birlikte yargılanmayı öngörüyor. Çocukların işledikleri suçlarda kendilerine özgü makamlarda yargılanmaları esastır. Çocuklar yetişkinle birlikte yargılanmamalı.
Sosyal inceleme: Sosyal incelemenin hangi hallerde yapılacağı ve raporların nasıl kullanılacağı tasarıda yok. Sosyal inceleme çocuk adalet sisteminin temelidir. Araştırma, sosyal hizmet uzmanı, bu alanda eğitim görmüş psikolog, psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanlarınca yapılmalı.
Denetim: Bu hüküm çocuklar hakkında verilen kararların amacına ulaşabilmesi için çocuğa bir uzmanın rehberlik etmesi anlayışına dayanır. Almanya'da bu sistem, 'Ulaşılmak istenen bir hedefe yardımcı olmak' diye açıklanır.
Çünkü bu süreç çocuğa bir uzmanın yardım etmesi, onun riskten korunmasına yönelik hedefe çabuk ulaşması için öngörülmüştür. Söz konusu tasarı ise denetim kavramını tercih ederek bu anlayıştan uzaklaşıldığını gösteriyor.
Ayrıca, tasarıda, verilen kararların Denetimli Serbestlik Kanunu gereğince kurulmuş kurumlarca izleneceği belirtilmiş. Korucuyu ve destekleyici tedbir kararlarının izlenmesi sosyal hizmet veren kuruluşlar tarafından yapılmalı.


    http://www.radikal.com.tr/7408317408310

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.