Çocuklar arasında şiddet artıyor

Çocuklar arasında şiddet artıyor
Çocuklar arasında şiddet artıyor
Mardin'in Midyat İlçesinde, ilköğretim öğrencileri arasında yapılan bir araştırmaya göre, her iki öğrenciden biri, şiddete eğilimli.

Araştırmaya göre öğrencilerin yüzde 18’i son iki ayda şiddete uğrarken, yüzde 46’sı da, son iki ayda bir başkasına şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Erkek öğrencilerin yüzde 25’i şiddet görürken, şiddet gören kız öğrencilerin oranı yüzde 8 olarak araştırmaya yansıdı.

Midyat Milli Eğitim Müdürlüğü ile Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şubesi’nin, 500 ilköğretim okulu öğrencisi arasında gerçekleştirdiği ve öğrencilerin suça ve riskli davranışlara sürüklenme nedenlerinin araştırıldığı, ‘Öğrenci riskli davranışlar eğilimi’ araştırmasından çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Okul idarecileri, öğretmenler, rehber öğretmenler ve öğrenciler ile yüz yüze yapılan görüşmelerin değerlendirildiği araştırmada, her iki öğrenciden birinin şiddete eğilimli olduğu tespit edildi. Öğrencilerin yüzde 18'inin son iki ay içinde şiddete maruz kaldığı belirlenirken; öğrencilerin yüzde 46'sının da, son iki ay içerisinde bir başkasına şiddet uyguladığı belirlendi. Erkek öğrencilerin yüzde 25'i şiddete maruz kalırken, kız öğrencilerin oranı ise araştırmaya göre, yüzde 8 oranı olarak tespit edildi.

Kaygı verici sonuçlar

Sokakların ve sosyal çevrenin risk taşıdığı ifade edilen araştırmada, çocukların sosyalleşmesini sağlayan sosyal çevrenin, şimdilerde riskli davranışlar ve suça sürükleme yeteneğini artırdığı, etkileşimin artmasıyla birlikte, önceleri basit suç türlerine bulaşan çocukların şimdilerde vahşi cinayetler işleyebildiği tespiti yapıldı. Sonuçların kaygı verici olduğu ifade edilen araştırmaya katılan öğrencilerin, yüzde 45'i oturduğu mahallede aralıklı olarak suç işlendiğini, bu suçlardan olumsuz yönde etkilendiklerini ve bu sebeple kendilerini güvende hissetmediklerini kaydetti.

Öğrenciler kendilerini güvende hissetmiyor

Araştırmanın sonuçlarına göre, öğrencilerden 49,1'i herhangi bir sorunla karşılaşmaları durumunda ailelerinden, yüzde 29'u ise arkadaşlarından yardım istiyor. Erkek öğrencilerin yüzde 19,8'i kendini korumak için yanında sürekli bir nesne taşırken, kendilerini sürekli bir tehdit altında hissettiği görüşünde.

5 öğrenciden biri evden kaçmayı düşünüyor

Araştırmada, her 4 öğrenciden 1'inin arkadaşının olmadığı, her 5 öğrenciden 1'inin evden kaçmayı düşündüğü dikkat çekici sonuçlar arasında yer aldı. Öğrencilerin yüzde 38'i kendisini yalnız hissederken, yüzde 25'i ise herhangi bir arkadaş grubuna sahip değil.

Ekonomik sıkıntılar öğrenciyi suça itiyor

Suçu teşvik edici nedenlerin neler olduğu sorusuna, öğrencilerin yüzde 30.8'i ekonomik sıkıntılar, yüzde 27'si eğitim eksikliği, yüzde 22.4'ü ailelerin ilgisi, yüzde 15'i ise arkadaş çevresi yanıtlarını verdiği araştırmada, “Öfke patlamaları yaşıyorum, nedensiz çabuk sinirleniyorum” cümlesinin kendilerinde nasıl ifade bulduğu sorulan öğrencilerin yüzde 46,2'si ‘evet’ yanıtını verirken, kendine zarar veren yüzde 14'lük kesimin, kendine zarar vermekten pişman olmadıkları sonucu çıktı.

Öğrencilern değer yargılarında din önemli bir faktör

Araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde 39'u değer yargılarını oluştururken referans kaynağını hukuk kurumundan aldığı ifade ederken, yüzde 25.1'i din hanesinden, yüzde 22.7'si ahlak kurumunundan, yüzde 11.3'ü ise değer yargısı oluştururken herhangi bir referans kaynağını seçmediğini belirtti. Araştırmada bu bölüme ilişkin, “Özellikle hukuk kurumunun alternatifi olanak görülen ve değerlendirilen ‘Din Kurumunun’ oransal büyüklüğünün 1/4 küçümsenemeyecek kadar yüksektir” değerlendirilmesi yapıldı.

Karaçam: Çocuklar ve ebeveynler çatışıyor

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Uzman Sosyolog Tekin Karaçam, sonuçların ortalamının çok üstünde olduğunu söyledi. Rehberlik servislerinin öfke kontrol programlarını uygulamasının zorunlu hale geldiğini kaydeden Karaçam şunları söyledi:

“Yaşanan toplumsal değişimler ile ailenin fonksiyonlarında azalmalar olmuş, ailenin çocuk üzerindeki etkinliği azalmıştır. Bu durum çocuklar ile ebeveynlerin çatışmasına neden olmuştur. Ailelerin çocukları yetiştirme tutum ve davranışları güncel kültürel değişimlere ayak uyduramamış, bugünün çocukları eskinin geleneklerine göre terbiye edilmeye ve yönlendirilmeye çalışılmaktadır. Sosyal değişmeler, beklentilerde ki artış, medyanın etkisi, çocuk yetiştirme davranışlarında şiddetti önemli bir araç olarak kullanması çocuklarda öfkenin artmasına neden olmaktadır.”