Çocuklar 'hak ve ödevleri' öğrenememiş!

İlköğretimin temel hedefi 'iyi vatandaş' yetiştirme olarak belirlenmesine karşın, ilköğretim sekizinci sınıf

ANKARA - İlköğretimin temel hedefi 'iyi vatandaş' yetiştirme olarak belirlenmesine karşın, ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin vatandaşlık hak ve ödevlerini yeterli düzeyde öğrenemediği ortaya çıktı. Merkezi Değerlendirme Sınavı'nda öğrencilerin
en başarısız olduğu konulardan birisi de 'sosyal ve ekonomik haklar ve ödevleri kavrama düzeyi'ne ilişkin sorulan soru oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye genelindeki sekizinci sınıf öğrencilerinin katıldığı Merkezi Başarı Değerlendirme Sınavı'nın
'teknik değerlendirme' çalışmalarını tamamladı. Türkçe, matematik, fen ve sosyal bilgilerle ilgili 90 sorudan oluşan sınava 979 bin 87 öğrenci katılırken, sınavda soruları doğru yanıtlama oranı Türkiye genelinde yüzde 50'nin altında kaldı. Soruları doğru yanıtlama oranı Türkçede yüzde 55.4, matematikte yüzde 37.4, fen bilgisinde yüzde 42.4 ve sosyal bilgilerde yüzde 40.1 olarak gerçekleşti.
Vatandaşlık sınıfta kaldı
Milli Eğitim Bakanlığı, geçen öğretim yılında 'vatandaşlık ve demokrasi eğitimi' dersini uygulamaya koyarken, sınav sonuçları dersin hedefine henüz ulaşamadığını ortaya koydu. Sosyal bilgiler testinde öğrencilerin
'sosyal ve ekonomik haklar ve ödevleri kavrama' düzeyleri ölçülmeye çalışılırken, öğrencilerin büyük bölümü bu soruyu doğru yanıtlayamadı. Soruyu yanıtlayan öğrencilerin
yüzde 0.31'i doğru yanıt verirken, her üç öğrenciden biri soruyu yanlış yanıtladı.
Matematikte zorlandılar
Teknik rapora göre, öğrencilerin en fazla zorlandıkları test, matematik testi olurken, öğrenciler matematik konularının tümünde istenilen başarıyı gösteremedi. Öğrencilerin, Türkçede de noktalama işaretleri ve anlamla olan ilişkisini de yeterli düzeyde kavrayamadıkları belirlendi.
Testlere göre öğrencilerin başarısız olduğu konular şöyle:

  • Türkçe: Sözcük dağarcığını geliştirme ve sözcük bilgisini cümlede kullanabilme. Noktalama işaretleri ve bunların anlamla olan ilişkisini görebilme. Cümle bilgisi, söyleyiş ve anlam yönünden düzgün cümleler kurabilme. Ana düşünceyi besleyip geliştiren cümleler oluşturabilme. Okuduğunu anlama, parçalar arası ilgiyi kurabilme ve onlardan yeni düşüncelere ulaşabilme.
  • Matematik: Küme kavrama, küme çeşitlerinin tanımı ve kümeler arasındaki ilişkiler. Doğal sayılarda problemi anlama ve analiz ederek çözme. Denklem kurma becerisi.
  • Fen Bilgisi: Deney düzeneği kurma ve yorumlayarak sonuca ulaşma. Problem çözme. Verilen prensibi açıklayıcı örnekler verebilme. Gözlem sonuçlarını grafikle gösterebilme. Maddeleri tanıma.
  • Sosyal Bilgiler: Kurumların örgüt yapısı. Temel kavramların anlamı. Olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkilerini kavrama ve genelleme yapabilme. (anka)