Çocuklar için yasa çıkıyor

TBMM'ye sunulan Çocukları Koruma kanun tasarısına göre 15 yaş altındakiler tutuklanamayacak; büyüklerin soruşturma usulüne tabi olmayacak.
Haber: YURDAGÜL ŞİMŞEK / Arşivi

ANKARA - Çocuklar için özel koruma ve yargılama sistemi geliyor. 15 yaşını doldurmayanlar tutuklanamayacak. Çocuklarla yetişkinler birlikte yargılanamayacak.
TBMM'ye önceki gün sunulan çocukları koruma kanun tasarısı, Adalet Komisyonu'nda salı günü görüşülecek. Tasarının, 1 Nisan'a kadar çıkarılması hedefleniyor. Özel korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasını, hak ve esenliklerinin güvenceye alınmasına ilişkin
esasları düzenleyen tasarı, daha erken yaşta ergin olsa bile, 18 yaşını doldurmamış kişiyi çocuk olarak tanımlıyor. Tasarıyla gelen düzenlemeler şöyle:

 • Eğitim, bakım ve sağlığa ilişkin giderlerin ailece karşılanamadığı durumlarda, çocuğa veya çocuğa bakmakla yükümlü kimselere ayni ve nakdi yardım sağlanacak.
 • Barınma yeri olmayan çocuklu kimselere veya tehlikede hamilelere barınma yeri sağlanacak.
  Sorguda uzman
 • Soruşturma çocuk bürosunda görevli Cumhuriyet savcısınca yapılacak. Soruşturma ve diğer işlemlerde çocuğun yanında, sosyal çalışma görevlisi bulunacak.
 • Gözaltına alınan çocuklar, kolluğun çocuk biriminde tutulacak. Bu birim yoksa çocuklar, yetişkinlerden ayrı kalacak.
 • Çocuklar yetişkinler ile birlikte suç işlerse, soruşturma ve kovuşturma ayrı yürütülecek.
 • Çocuklara zincir, kelepçe takılamayacak. Ancak zorunlu hallerde başka önlem alınabilecek.
 • Hapis cezasının üst sınırı üç aydan fazla ve iki yıla kadar ise Cumhuriyet savcısınca deliller toplandıktan sonra, kamu davası beş yıl süreyle ertelenebilecek. 15 yaşını doldurmamış çocuklarda bu üst sınırı üç yıl olan hapis cezaları için geçerli olacak.
 • Dava erteleme süresi içinde işlediği kasıtlı bir suçtan hapis cezasına mahkûm olmazsa, kovuşturmaya yer olmadığına karar verilecek. Erteleme süresine zamanaşımı işlemeyecek.
  Adli kontrol sistemi
 • Suça sürüklenen çocuklar hakkında soruşturma veya kovuşturma evrelerinde; 'belirlenen çevre sınırları dışına çıkmamak', 'belirlenen bazı yerelere gidememek veya ancak bazı yerlere gidebilmek', 'belirlenen kişi ve kuruluşlarla ilişki kurmamak' şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanabilecek. Bunlardan sonuç alınamayacağı anlaşılırsa tutuklama kararı verilebilecek.
 • Suç tarihinde 15 yaşını doldurmamış çocuklar hakkında tutuklama kararı verilemeyecek.
 • Çocuk, velisi, vasisi, mahkemece görevlendirilmiş sosyal çalışma görevlisi, çocuğun bakımını üstlenen aile ve kurumda bakılıyorsa kurumun temsilcisi, duruşmada hazır bulunabilecek. Sorgusu yapılmış çocuğun duruşmada hazır bulundurulmasına da gerek görülmeyebilecek.
 • Çocuğa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda belirlenen ceza, en çok üç yıla kadar (üç yıl dahil) hapis veya adli para cezası ise, mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecek.
 • Hükmün açıklanması geri bırakılırsa çocuk, beş yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulacak. Bu sürede dava zamanaşımı duracak. Yükümlülüklere uygun davranıldığı takdirde, davanın düşmesi kararı verilecek.
  Çocuk eğitimli hâkim
 • Çocuk mahkemesi, tek hâkimden oluşacak. Bu mahkemeler her il merkezinde kurulacak. Duruşmalarda savcı olmayacak. Tercihen çocuk hukuku alanında uzmanlaşmış, çocuk psikolojisi ve sosyal hizmet alanlarında eğitim almış hâkimler atanacak.
 • Cumhuriyet başsavcılıklarında bir çocuk bürosu kurulacak. Çocuklarla ilgili kolluk görevi, öncelikle kolluğun çocuk birimlerince yerine getirilecek. Çocuk, kollukta bulunduğu sırada, yanında yakınlarından birinin bulunmasına imkân sağlanacak.
 • Çocuk hakkında verilen koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının giderleri devletçe ödenecek. Medeni Kanun hükümlerine göre çocuğa bakmakla yükümlü olanların mali durumu müsaitse, devletçe ödenen meblağın tahsili için ilgililere rücu edilecek.


  • http://www.radikal.com.tr/7406177406170

   YORUMLAR

   Bu habere henüz yorum yazılmamış.