Çocuklara yasa gerekli

TBMM Komisyonu sokak çocukları raporunu açıkladı: 'Çocuk koruma ve ceza yasası' çıkarılmalı. 16 yaşından küçüklere tek başına seyahat, 12'sinden küçüklere gece tek başına sokağa çıkma yasağı getirilmeli.

ANKARA - TBMM Araştırma Komisyonu, çocukların sokaktan kurtarılması için yasal düzenlemeleri yetersiz bularak, Türkiye'nin imzaladığı uluslararası sözleşme hükümlerini de kapsayacak bir 'çocuk koruma ve ceza yasası'nın hemen çıkarılmasını istedi.
Çocukları sokağa düşüren nedenlerin belirlenmesi ve sokak çocuklarının sorunlarının tespiti için kurulan TBMM Araştırma Komisyonu, çalışmasını tamamladı. TBMM Başkanı Bülent Arınç'a sundukları raporu basın toplantısıyla açıklayan Komisyon Başkanı AKP'li Öner Ergenç, çocukları sokağa iten nedenleri şöyle sıraladı:
"Göç, tarımda yaşanan sıkıntılar, terör, yoksulluk, işsizlik, eğitimsizlik, aile parçalanması, aile içi şiddet, ihmal ve istismar, çok çocukluluk, aile planlamasındaki yetersizlik, gecekondulaşma, bölgeler arasındaki farklılık, gelir dağılımındaki adaletsizlik ve sosyal güvenlik ağının yetersizliği."
Bir çatı altında...
Çözüm önündeki engellerin, kaynakların, sosyal hizmet politikalarının, personelin ve kurumlararası koordinasyonun yetersizliği olduğunu ifade eden Ergenç, yeni bir 'Ulusal Sosyal Hizmet Politikası' oluşturulmasını istedi. Ergenç, yapılması gereken yasal düzenlemeleri de şöyle açıkladı:

 • Bütün sosyal hizmet kurumları aynı çatıda toplanarak, mevcut devlet bakanlığı icracı bir hizmet bakanlığına dönüştürülmeli.
 • Çocuklarla ilgili yasal mevzuatı, Türkiye'nin imzaladığı uluslararası sözleşme hükümlerini de kapsayacak şekilde tek bir yasada toplayan 'çocuk koruma ve ceza yasası' oluşturulmalı.
 • Çocuklarını istismar eden ailelerin çocukları koruma altına
  alınırken, bununla birlikte vesayetin/velayetin de aileden alınması için yasal düzenleme yapılmalı.
 • Kurum bakımına alınan çocuklar için ilgili mahkemelerden alınan korunma kararları ile birlikte çocukların vesayeti, kurumsal olarak SHÇEK Genel Müdürlüğü'ne devredilmeli. Bunun için yasal düzenleme yapılmalı.
 • 16 yaş ve altındaki çocukların ailesinin izni olmadan seyahat etmelerini kısıtlayan yasal düzenlemeler yapılmalı.
 • 12 yaşın altındaki çocukların sokak, cadde, park ve eğlence merkezlerinde gece saat 22.00'den sonra yalnız dolaşmasını kısıtlayan ve sorumluluğunu yerine getirmeyen aileler hakkında cezai müeyyideler getiren yasal düzenlemeler gerçekleştirilmeli.
 • Uçucu ve çözücü nitelikli maddeleri içeren yapıştırıcı veya çözücü kimyevi maddelerin amacı dışında çocuklarca kullanımını ve çocuklara satışını yasaklayan yasal düzenleme gerekli.
 • Okula göndermeyerek çocuğunun eğitim hakkını elinden alan ailelerden velayetin alınması yönünde düzenleme yapılmalı.
  Tedavi mecburi olsun
 • Madde bağımlılığı tedavisi, çocuğun kendi isteğine bağlı olmaktan çıkarılmalı. Gerekli yasal düzenleme yapılmalı ve kapalı tedavi merkezleri oluşturulmalı.
 • Halk Eğitim Merkezleri bünyesindeki 1. kademe ve 2. kademe eğitim kursları sekiz yıllık zorunlu eğitimi kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmeli.
 • Uçucu ve çözücü maddeleri içeren yapıştırıcı veya çözücü kimyevi maddelerin okullarda kullanılmasını kısıtlayan yasal düzenleme yapılmalı.
 • 16 yaş üstü madde bağımlısı çocukların tıbbi ve mesleki rehabilitasyon süreci sonunda özel sektöre ait işyerlerinde istihdamını sağlamak amacıyla, SSK primlerinin devletçe ödenmesi gibi teşvik içeren yasal düzenlemeler yapılmalı.


  • http://www.radikal.com.tr/7398187398180

   YORUMLAR

   Bu habere henüz yorum yazılmamış.