Çocukluya evlatlık yasağı

Yargıtay, evlat edinme hakkının ancak
'düzgün soylu alt soyu bulunmayanlara ait olduğuna' karar verdi.

ANKARA - Yargıtay, evlat edinme hakkının ancak 'düzgün soylu alt soyu bulunmayanlara ait olduğuna' karar verdi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, çocuğu olan bir kadının evlatlık
edinme istemini kabul eden yerel mahkeme kararı bozuldu. Davacı Nazmiye Akbalık'ın bir oğlunun bulunduğu ifade edilen kararda, Türk Medeni Kanunu'na göre evlat edinme hakkının ancak düzgün soylu alt soyu bulunmayanlara ait olduğu hatırlatıldı.
Bu arada TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen Medeni Kanun tasarısı, diğer şartları yerine getirmek koşuluyla çocuğu olanlara da evlat edinme hakkı getiriyor.