'Çok dilli belediye' mücadelesi sürüyor

Diyarbakır Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş, Danıştay'ın kendisini 'görevden alan' ve belediye meclisini de fesheden kararına itiraz edeceklerini söyledi.
Haber: ERTUĞRUL MAVİOĞLU / Arşivi

İSTANBUL - Diyarbakır Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş, Danıştay'ın kendisini 'görevden alan' ve belediye meclisini de fesheden kararına itiraz edeceklerini söyledi.
Danıştay'ın Sur Belediyesi ile ilgili aldığı kararı "Hukuki değil siyasi" diye niteleyen Demirbaş, bu kararla sadece Kürtçenin değil, Ermenice, Süryanice, Keldanice ve İngilizce hizmetin de önünün kesildiğini savundu. Belediyenin hukukçularının kararı incelediklerini ve en kısa süre içinde itiraz başvurusunu yapacaklarını belirten Demirbaş, şöyle konuştu: "Henüz hukuki süreç tamamlanmadı. O nedenle görevimizin başındayız. Dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nda görüşülecek. Eğer oradan da olumsuz karar çıkarsa AİHM'ye kadar gideceğiz. Bu karar AİHM'den döner, zira çok dillilik anlayışı Avrupa Birliği'nin temel felsefesidir."
'Beraat ettiğim düşünce'
Sur Belediye Başkanı Demirbaş, Avrupa Sosyal Forumu'na gönderdiği 'Çok Dillilik Işığında Belediyecilik ve Yerel Yönetimler' başlıklı yazısından ötürü yargılanıp beraat ettiğini belirterek "Şimdi, beraat ettiğim bu düşünceler ve halka daha iyi hizmet verme irademiz cezalandırılmaya çalışılıyor" dedi.
Danıştay 8. Dairesi'nin kararına itiraz edildikten sonra dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na gidecek.
İtiraz kabul edilirse, Demirbaş ve Belediye Meclisi'nin görevi devam edecek. İtiraz reddedilirse, Danıştay 8. Dairesi'nin kararı kesinleşecek. Eğer 'görevden alma ve fesih' kararları kesinleşirse, yasaya göre yeni seçim yapılıncaya kadar belediye başkanının yerine vali tarafından görevlendirme yapılacak. Belediye encümeninin memur üyeleri de belediye meclisinin görevlerini yürütecek.
Baydemir çelik yelekle geldi
Demirbaş'a destek için DTP Diyarbakır il örgütü tarafından Sur Belediyesi önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya aralarında Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir'in de olduğu yaklaşık 500 kişi katıldı. Baydemir, gömleğinin altına çelik yelek giyerek eyleme geldi.