'Çok dilli belediye' yine Danıştay'a takıldı

Danıştay, 'çok dilli belediyecilik' uygulaması nedeniyle Sur Beldesi Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş'ın görevden düşürülmesi ve belediye meclisinin feshedilmesi yönündeki kararında direndi.

ANKARA - Danıştay, 'çok dilli belediyecilik' uygulaması nedeniyle Sur Beldesi Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş'ın görevden düşürülmesi ve belediye meclisinin feshedilmesi yönündeki kararında direndi.
Diyarbakır'daki Sur Belediyesi'nin etkinliklerde Türkçe'nin yanında Kürtçe, Süryanice, Arapça, Ermenice'yi kullanması üzerine İçişleri Bakanlığı Danıştay'a başvurmuştu. Danıştay 8. Dairesi, Demirbaş'ı görevden düşürmüş, Sur Belediye Meclisi'nin feshine karar vermişti. 8. Daire, belediyeden gelen savunmaları ise zamanında gönderilmediği için dikkate almamıştı.
Yapılan itiraz üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, belediyeden savunmanın yasal süresi içinde geldiğine karar vererek kararı bozmuştu. Adli tatil olması nedeniyle dosyayı yeniden görüşen Danıştay Nöbetçi Dairesi, Danıştay 8. Dairesi'yle aynı kararı verdi. Karara itiraz edilirse dava Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nda ele alınacak. Kurulun vereceği karar kesin nitelik taşıyacak.