Çöp ticaretine ceza yolda

Çevreyi kirleten, insanların sağlığını bozacak şekilde gürültü yapanlar artık para verip kurtulamayacak. Filtre takmayan fabrika sahibi 2 yıla kadar, 'çöp ticareti' yapanlar ise 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.
Haber: YURDAGÜL ŞİMŞEK / Arşivi

ANKARA - Çevreyi kirleten, insanların sağlığını bozacak şekilde gürültü yapanlar artık para verip kurtulamayacak. Filtre takmayan fabrika sahibi 2 yıla kadar, 'çöp ticareti' yapanlar ise 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Radyoaktif madde atıklarını ülkemize bırakanlara ise 20 yıl hapis cezası verilebilecek.
TBMM Adalet Alt Komisyonu gündeminde bulunan tasarı ile Türk Ceza Kanunu'na ilk kez 'çevre suçu' kavramı giriyor. Yürürlükteki mevzuatlar çevreyi kirletene sadece idari para cezası verilmesini öngörürken, değişikliklerle çevre suçlularına hapis cezası geliyor.
Çevre cezası altı aydan başlıyor
Alt komisyonca yapılan değişikliğe göre; ilgili mevzuatta belirlenen teknik usullere aykırı olarak çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkları toprağa, suya veya havaya kasten veren kişi, 6 aydan 2 yıla kadar hapis ile cezalandırılacak. Örneğin, filtre takmadan üretim yaparak çevreye zarar veren fabrika sahibi artık sadece para cezası ile kurtulamayacak.
Çöp ticareti önlenecek
Düzenlemeye göre; atık veya artıkları izinsiz olarak ülkeye sokan kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ile cezalandırılacak. Bu hükümle de, özellikle illegal çöp ticaretinin önüne geçilmek isteniyor. Böylece, izinsiz bir şekilde Türkiye'nin deniz ya da topraklarına çöplerini bırakanlara da hapis cezası verilmesinin önü açılıyor.
Radyoaktif maddelere ağır ceza
Tasarı, radyoaktif atıklar için daha ağır cezalar öngörüyor. Buna göre; insan veya hayvanlar açısından tedavisi zor hastalıkların ortaya çıkmasına, ürüme yeteneğinin körelmesine, hayvanların veya bitkilerin doğal özelliklerini değiştirmeye neden olabilecek niteliklere sahip olan atık veya artıklarla çevreyi kirletenlere 5 yıldan az olmamak üzere hapis cezası ve bin güne kadar para cezası verilecek. Tasarı'da bu suçu işleyenler için üst ceza sınırı hâkimin takdir yetkisine bırakılıyor. Hâkim isterse radyoaktif madde atıkları ile çevreye zarar verenlere 20 yıl hapis bile verebilecek. Bu kişiler ayrıca milyarlarca lira da para cezasına çarptırılacak. Radyoaktif atıklar bir gemi ile getirilmişse, gemiye de el konulabilecek. Tüzelkişiler hakkında da güvenlik tedbirlerine hükmolunacak.
'Dikkatsizlik' mazeret değil
Tasarıya göre, dikkatsizlik nedeniyle çevreye bırakılan atıklar, toprak, su ve havada kalıcı etki bırakırsa 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilecek. Dikkatsizlik sonucu çevreye bırakılan atıklar insan ve hayvanlarda kalıcı hastalıklara neden olursa cezası 1-5 yıl olacak. Örneğin, fabrikada çalışan biri yanlışlıkla vanayı açıp, denize yağ boşaltmış ise 2 ay-1 yıl; bu atık radyoaktifse 1-5 yıl hapis ile cezalandırılacak.
Gürültüye 2 yıla kadar hapis
İlgili mevzuattaki yükümlülüklere aykırı olarak, başka bir kimsenin sağlığının zarar görmesine elverişli bir şekilde gürültüye neden olan kişi 2 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacak. Bu çerçevede, diskotek veya bar gibi yüksek sesle müzik yapılan yerlerin sahipleri de, gerekli önlemleri almazsa hapse mahkûm olabilecek.