Çöplükten Osmanlı çıktı

Osmanlı'nın 1799-1801 yıllarına ait mahkeme sicil kayıtları Konya'da çöpte bulundu! Araştırmacı ve koleksiyonerler için özel öneme sahip olan kayıtların, 'her sayfasının tez konusu' olduğu iddia edildi.

KONYA - Osmanlı'nın 1799-1801 yıllarına ait mahkeme sicil kayıtları Konya'da çöpte bulundu! Araştırmacı ve koleksiyonerler için özel öneme sahip olan kayıtların, 'her sayfasının tez konusu' olduğu iddia edildi.
Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürü Bekir Şahin, 45 sayfalık kayıtlarla ilgili şöyle konuştu:
"Cilt halindeki bu evrakı çöp yığınında bulan vatandaş, sahafa satmış. Muhammed Doğan adlı sahaf arkadaşımız da belgeleri bize ulaştırdı. Bu belgenin maddi değeri oldukça yüksek, ancak sahaf arkadaşımız, belgenin tarihimize ışık tutacağını düşündüğü için çok düşük bir fiyat talep etti. Bir dönemi inceleyen çok sayıda el yazması kitap vardır. Profesyonel araştırmacılar, bu kitapları, salt gerçeği yansıtma açısından yeterli bulmamaktadır. Ancak mahkeme sicil tutanakları ise doğruluğu konusunda hiçbir kuşkuya yer vermeyen bilgileri içeriğinde barındırması nedeniyle, diğer yazma eserlerden ayrılıyor."
Heyecan verici 'şerhler'
Şahin, "Konya'da bugüne kadar Osmanlı dönemine ait 151 mahkeme sicil evrakı bulundu. Bu evrakın orijinalleri, kopyaları alındıktan sonra, Milli Kütüphane'ye teslim edildi. Bölgemizde, uzun zamandan beri araştırmacı-yazar Sefa Odabaşı tarafından gün yüzüne çıkarılan bir adli sicil evrakı dışında bu tür evrak bulunmamıştı. Bu tutanakları, Konya'da Rum ve Ermeni gibi azınlıkların, Türklerle birlikte büyük uyum içinde yaşadıkları dönemleri kapsamaktadır. Her bir sayfası üniversitelerde ayrı bir tez konusu olabilecek mahkeme tutanaklarındaki karar şerhleri bile, o döneme ilişkin heyecan verici bilgiler sunmaktadır" diye konuştu.


    http://www.radikal.com.tr/7426547426540

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.