Cüppe giydirilecek giydir!

Cüppe giydirilecek giydir!
Cüppe giydirilecek giydir!
Evren'e verilen 'fahri profesör' ünvanının geri alınması için kampanya sürerken bir gerçek daha ortaya çıktı. Evren, "Bana ünvan verin" diye Doğramacı'ya emretmiş.
Haber: ABDULLAH KILIÇ / Arşivi

Radikal dün ‘O cüppeyi geri alın’ başlığıyla İzmir Barosu avukatlarının 12 Eylül askeri darbesini gerçekleştiren Kenan Evren’e, İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından verilen ‘Fahri Hukuk Profesörlüğü ve Hukuk Doktorluğu’ unvanının geri alınması için açtığı davayı haberleştirmişti.

Bugün Evren’e ‘Fahri Hukuk Profesörlüğü’ unvanı nasıl verildi, biraz onun izini sürdük. Bilindiği gibi İÜ Senatosu 2 Aralık 1982 tarihinde tarihi bir karar almış ve “Haiz olduğu ahlaki faziletler ve meziyetler yanında vatana hizmet ve yurtta ilmin yayılmasında büyük hizmetler ifasıyla temayüz etmiş olan Cumhurbaşkanı Sayın Kenan Evren’e...” şeklinde bir gerekçeyle darbecilerin başı olan Evren’e önemli bir paye vermişti. O dönemde birkaç hukukçu dışında İÜ’nün bu kararına kimse bir şey diyememişti. Ancak İÜ’nün kararı hemen her demokrat, özgürlükçü; daha doğrusu vicdan sahibi herkesin vicdanını sızlatmıştı. 

Emri Doğramacı almış
Bugün ortaya çıkıyor ki, İÜ Hukuk Fakültesi’nin teklifi, senatonun kararı olarak bilinen gerçek hiç de öyle değilmiş. Evren’e ‘Hukuk Profesörlüğü’ fikri bizzat yine Evren’in fikriymiş. Bu fikrini daha doğrusu ‘emri’ni dönemin YÖK Başkanı İhsan Doğramacı’ya iletmiş önce. “Ama sakın bu teklif benden geldi gibi olmasın, sizin İÜ Hukuk Fakültesi’nin girişimi olsun” demeyi de ihmal etmemiş... Doğramacı, emri alır almaz İÜ Rektörü Cemi Demiroğlu’na iletmiş, o da İÜ Hukuk Fakültesi Dekanlığı’na tevdi etmiş görev emrini.

Tabii dekanlık da hemen gerekçesiyle birlikte kararını kendi fikri ve teklifiymiş gibi senatoya iletmiş. Sonrası ise malum...
İÜ Senatosu, 31 yıl yaptığı bir hatadan bir yanlıştan dönecek mi bilinmez; ancak kendileriyle görüştüğümüz İÜ Hukuk Fakültesi’nden birkaç hoca Evren’e ‘fahri profesörlük’ veren bir fakültede çalışıyor olmaktan epey rahatsız. Gerçi kararı 31 yıl önce hocaları teklif etmiş, senato karar almış; ancak bu karar ‘vicdanımızı sızlatıyor’ diyenler bile var. 

10 gün içinde karar verilecek
Aldığımız duyumlara göre 10 gün içerisinde İÜ Hukuk Fakültesi hocaları, “Evren’den ‘Hukuk Profesörlüğü’ unvanının geri alınıp alınması yönünde senatoya görüş bildirecek. Bu görüşün hangi yönde olacağı şimdilik bilinmiyor; ama nabzını yokladığımız fakülte hocaları Evren’e ‘Hukuk Profesörlüğü’ ünvanının verilmesinin çok yanlış olduğu yönünde hemfikir. Belki içlerinden ‘Bu unvan geri alınmalı’ diyecekler de var. Ancak son sözü yine İÜ Senatosu söyleyecek. Ve belki de Evren’den 31 yıl önce istemeyerek verdikleri o cüppeyi, cüppenin gerçek sahipleri geri isteyecek...