Daha az yağış, daha sıcak hava

Meteoroloji raporuna göre son bir yılda yağışlar başta Ege olmak üzere birçok bölgede düştü. 2100 yılına kadar da sıcaklık ortalama iki-üç derece artacak.

ANKARA - Meteoroloji raporuna göre son bir yılda yağışlar başta Ege olmak üzere birçok bölgede düştü. 2100 yılına kadar da sıcaklık ortalama iki-üç derece artacak.
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nce, küresel ısınmanın etkileri ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi konusunda kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'na 'İklim Değişikliği ve Kuraklık Analizi'ne ilişkin bir rapor sunuldu. Raporda, Türkiye'de 1 Ekim 2006-30 Eylül 2007 tarihlerindeki yağışlara ilişkin bilgi verildi.

  • Rapora göre sadece iki bölgede yağış artışı var. Karadeniz'de yüzde 0.2, Doğu Anadolu'da yüzde 2 artış görüldü.
    Geçen yıla göre Ege Bölgesi'ndeki azalma yüzde 44, Marmara Bölgesi'nde yüzde 40, İç Anadolu'da yüzde 17, Karadeniz'de yüzde 5, Doğu Anadolu'da yüzde 3 oldu. Akdeniz'de artış bir önceki yıla göre yüzde 2. Güneydoğu Anadolu'daki oran ise aynı kaldı.
  • Türkiye, 1970-1977, 1982-1986, 1989-1994 ve 1999-2006 yılları arasında (2001-2003 yılları hariç) kuraklık yaşadı.
  • 1940'tan 2006 yılına kadar ortalama yağışlarda Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da belirgin bir trend izlenmedi. Karadeniz Bölgesi'nde düzgün bir artış, Akdeniz, Ege ve Güneydoğu'da ise azalış görüldü.
  • 2070-2100 döneminde, ülke genelinde ortalama iki -üç derece dolayında sıcaklık artışı öngörülüyor. Yazın, batıdaki artış, doğuya göre üç-dört derece daha yüksek olacak.
  • Yağış rejimi düzensiz. Sahil kesimlerine düşen yağış, saha eğimli ve akış yolu kısa olduğu için daha az yararlı. İç bölgelerdeki yağış ise akış yolunun uzunluğundan dolayı daha yararlı, ancak miktarı az.