'Danışma Kurulu raporu iade edilsin'

Türkiye Kamu-Sen ile bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri Başbakanlığa başvurdu.

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen) ile bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu Raporu'nun kurula iade edilmesi için Başbakanlık'a dilekçe verdi.
İnsan Hakları Danışma Kurulu üyesi olan Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri Fahrettin Yokuş, Hukukun Egemenliği Derneği Genel Başkanı avukat Erdem Akyüz ile Türk Dünyası İnsan Hakları Derneği Başkanı ve İnsan Hakları Danışma Kurulu Azınlık ve Kültürel Hakları Komisyonu üyesi Abdullah Buksur, Başbakanlık Genel Evrak Servisi'ne dilekçe ile başvurdu. Dilekçede, İnsan Hakları Danışma Kurulu'nun 1 Ekim 2004 günü yapılan toplantısının usule ve yasaya uygun yapılmadığı, alınan kararların geçersiz olduğu ifade edilerek, "Toplantıda kabul edildiği iddia edilen raporların incelenmeksizin Danışma Kurulu'na iade edilmesi gerekir" denildi. Dilekçede, "İnsan Hakları Danışma Kurulu Başkanı ile Azınlık ve Kültürel Haklar Komisyonu Başkanı'nın yaptıkları açıklamalarda rapor metinlerini daha sonraki tarihlerde çeşitli kereler değiştirdiklerini, hatta raporu Başbakanlık'a verdikleri gün daksille silerek ek ve ilaveler yaptıklarını kabul ve ikrar etmişlerdir" ifadesi de yer aldı.

'Müsvedde olarak kullanılabilir'
Akyüz dilekçe verdikten sonra yaptığı açıklamada, "Rapor nazara alınmadan iade edilmelidir. Raporun en iyi tarafı arkası boş. Müsvedde olarak kullanılabilir" dedi. Yokuş da kurulu hükümetin oluşturduğunu kaydederek, "Abdullah Gül samimiyse kurulun yanlış kişilerden oluşturulduğunu kabul eder. Kurulun iptal edileceğini ve yeniden oluşturulması gerektiğini söyler" diye konuştu. Yokuş, cumhuriyetin temel niteliklerine saldıran, Sevr'i hortlatmak isteyen, sivil toplum örgütü ile alakası olmayan rejim düşmanlarına karşı Türk milletinin sesi olmaya devam edeceklerini söyledi. 'Türkiye Kamu-Sen olarak kurulu bu haliyle çalıştırmayacaklarını' belirten Yokuş, bu konuda gerekli hukuki mücadeleyi vereceklerini, kurulun çalışmasını engellemek için her şeyi yapacaklarını sözlerine ekledi. Buksur da insan hakları ve özgürlükler konusunun etnik, ideolojik ve dinsel hedeflere ulaşmak gayesiyle kullanılan bir araç haline getirilmesinin üzücü olduğunu kaydetti. 'Raporda ifade edilen biçimiyle Türkiye'nin problemlerine çözüm getirilmediğini' söyleyen Buksur raporda, 'yeni problemler üretme konusunda gayretli bir çalışma' olduğunun görüldüğünü kaydetti.